רשימת המדינות שהצטרפו לאמנת האג (אפוסטיל)

 
כאשר מדובר במסמך נוטריוני המיועד לשימוש במדינה שהצטרפה לאמנת האג  - אין צורך לאשרו במחלקה הקונסולרית במשרד החוץ.

רשימה מעודכנת מופיעה באתר משרד החוץ .