הליך רישוי נוטריון

 

כתבות מרכזיות

 • מועדי ישיבות


  הוועדה לרישוי נוטריונים פועלת לקצר באופן משמעותי את זמן הענקת רישיון נוטריון.
  החל מחודש ינואר 2017 תדון הוועדה, אחת לחודשיים, בבקשות תקינות לקבלת רישיון נוטריון (בקשות מורכבות יידנו פעמיים בשנה).
  בהתאם לכך, ניתן להגיש בקשות לאורך כל השנה, על המבקש לעמוד בכל התנאים הנדרשים לקבלת רישיון.
  יש להגיש את הבקשות באמצעות כתובת דוא"ל:   Noterion-Bakasha@justice.gov.il
  בקשות שיש בהן צורך להגיש מסמכים מקוריים (מבקשים המבקשים להסתמך על תקופת עבודה כעו"ד בחו"ל) יש להעביר למחלקה רק באמצעות הדואר לכתובת:
  המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים, ת.ד. 34445, ירושלים, 9134302.
  בטרם הגשת הבקשה יש לעיין היטב בהוראות מחלקת הרישוי.
   
  בטרם הגשת הבקשה יש לעיין היטב באמות המידה ובהוראות הרשומות בטופס הבקשה.
  בקשה שאינה עונה על התנאים הנדרשים על פי אמות המידה שקבעה הוועדה לא תובא לדיון בוועדה.
   
   

  להרחבה
 • העלאת תמונה להנפקת כרטיס רישוי


  ​כחלק משיפור השירות לנוטריונים נבנה אתר להעלאת תמונות על ידי הזכאים לקבלת כרטיס רישוי.​​​

  להרחבה
 • הליך בקשה לרישוי נוטריון


  התנאים להגשת בקשה לרישוי נוטריונים בהתאם לסעיף 2 לחוק הנוטריונים, תשל"ו 1976, ולנוהל ואמות מידה שקבעה הוועדה והמפורסמים באתר זה (להלן: הנוהל).


  להרחבה
 • רשימת מבקשי רישיון נוטריון


  ​בהתאם לסעיף 4 לחוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976 ותקנות 31 ו - 32 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז- 1977 מצאה ועדת הרשיונות שנתמלאו במבקש הרשיון תנאי הכשירות המפורטים בחוק תפרסם את הבקשה לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת ההחלטה ברשומות ובהדבקה בלוח המודעות של בית המשפט המחוזי, שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של המבקש ובלוח המודעות של הוועדה המחוזי של לשכת עורכי הדין באותו מחוז עליו נמנה המבקש.​​

  להרחבה