חוק ותקנות

 

חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב - 2002              

 

תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ד -  2003          

 
 ​