פרסומי הנציבות

 
 • חוות דעת

  אגב בירור תלונות שהוגשו לנציבות התעוררו סוגיות עקרוניות עליהן נתנה הנציבות חוות דעת.
  חוות הדעת שניתנו פורסמו באסופת חוות דעת מאמרים והרצאות, 2008-2003​

  להרחבה
 • עמדת נציב

  כאשר החלטה בתלונה העלתה סוגיה חשובה או עקרונית, אשר הנציב ראה לנכון להעביר את עמדתו לגביה לידיעת כלל השופטים והרשמים, 
  הועברה אליהם עיקריה של ההחלטה סמוך לאחר שניתנה (בלי פרטים מזהים) תחת הכותרת "עמדת נציב"

  להרחבה
 • מאמרים ומחקרים

  מנגנוני ביקורת על הרשות השופטת: המקרה של נציבות תלונות הציבור על שופטים - סקירה השוואתית ​

  להרחבה
 • דין וחשבון שנתי

  הדין וחשבון השנתי שמגיש הנציב לשר המשפטים ולנשיא בית המשפט העליון מדי שנה

  להרחבה
 • תמצית החלטות

  תמצית החלטות שניתנו בתלונות​

  להרחבה
 • הצהרות הון

  החלטות הנציב בבקשות ושאילתות שהוגשו לו על ידי השופט לעניין הצהרת הון שיש בהן השלכות רוחב.​

  להרחבה