דרוש/ה מפקח/ת מחוזי/ת (נגישות מתו"ס) בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 
|20/02/2019 |

​​דרוש/ה מפקח/ת מחוזי/ת (נגישות מתו"ס) לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מחוז חיפה. התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא 25 בפברואר 2019.​​

מספר המכרז
70038 פומבי 
מספר המשרה
81068418 
תואר המשרה
מפקח/ת מחוזי (נגישות מתו"ס) 
מספר משרות
1 
המשרד
משרד המשפטים 
יחידה
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מחוז 

חיפה 
דרגה
 • דרגה 39-41 דירוג 12 מהנדסים
 • או דרגה 39-41 דירוג 13 הנדסאים/טכנאים 
היקף המשרה
100 אחוז 
תיאור תפקיד
 • ביצוע עבודות הפיקוח והחקירה הנוגעות לנגישות מתו"ס ושירות, ברמת המחוז, בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (תיקון מספר 2) ותקנותיו.
 • יישום מדיניות הפיקוח, נהלים, קריטריונים ונהלי עבודה בתחום הנגישות.
 • טיפול בתלונות, ריכוז נתונים, ביצוע פיקוחים, הטמעה במערכת הממוחשבת, הגעה לישיבות ופעולות היח', הכנת סיכומים ודו"חות חוות דעת ותזכורות הנוגעים לתחום האחריות.
 • העברה למפקח/ת הארצי נושאים לפי דרישה כגון: דוחות, הספקי עבודה וממצאי בקרות, הצעות לשינויים בתקנות, נהלים וחוזרים הקשורים לתחום האחריות.
 • השתתפות בהנחייה מקצועית של עובדים בהתאם להנחיות הממונה.
 • הכשרה, הדרכה, ייעוץ וסיוע בביצוע הפיקוח בתחום האחריות בכל הארץ בהתאם לצורך.
 • יצירת קשר, ייעוץ והתייעצות עם גורמים מקצועיים ומנהליים רלוונטיים.
 • ריכוז עבודת הסוקרים והעברת הממצאים לטיפול התיקים לתובעים ביחידה ומחוצה לה.
 • ביצוע ביקורי פיקוח וביקורות במחוז, רישום דו"חות, צווי נגישות, ריכוז תלונות שהתקבלו, ביצוע חקירות, איסוף ראיות, זימון חשודים, תשאול, תיעוד וצילום, סיכום תיקים, ייעוץ והעברת התיקים לתובעים לפי הצורך.
 • הופעה בבתי משפט כעד.
 • השתתפות בוועדות מקצועיות על פי מינוי.
 • הדרכה מקצועית לגורמי חוץ בהתאם לצורך.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונים. 
דרישות סף
השכלה:
השכלה אקדמית באדריכלות או הנדסה אזרחית או הנדסאי בניין/אדריכלות.
 
רישיונות:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או רישום בפנקס רשות ההסמכה להנדסאים וטכנאים במקצועות הבניין.
  בנוסף, רישום בפנקס מיוחד של מורשי נגישות מבנים תשתית וסביבה. מועמד/ת שאינו רשום בפנקס חייב/ת להסדיר את הרשמתו במהלך שנתיים מיום תחילת עבודתו/ה.
 
ניסיון:
ניסיון מוכח בתחום הנגישות, או בעבודת פיקוח הקשורה לחוק התכנון והבניה:
 • לבעלי תואר ראשון - שלוש שנים
 • לבעלי תואר שני - שנתיים
 
דרישות רצויות:
 • רצוי ניסיון קודם במתן חוות דעת בתחום נגישות מתו"ס לאנשים עם מוגבלות לאור החקיקה הקיימת.

 • עדיפות תינתן למורשה נגישות מתו"ס.

 • ידע נרחב בהפעלת מערכות ממוחשבות.

 • כושר תכנון, ארגון, יכולת למידה עצמית של חומרים, פיקוח והערכה.

 • יחסי אנוש תקינים, ראייה ותפיסה תלת ממדית מתכניות דו ממדיות. יכולת הפשטה והמשגה.

 • כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית.

 • רצויה ידיעת שפות נוספות כגון אנגלית, ערבית, אמהרית, רוסית וכד'. 

הערות
 • בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל 4 שנות ניסיון וטכנאים ל 5 שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
 • בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי. עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי לשמר את דרוגו המקצועי. 
תאריך אחרון להגשה
25 בפברואר 2019 
אופן הגשת הבקשה
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית​