נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת נתונים אודות אנשים עם מוגבלות בישראל

 
|02/12/2018 |

לרגל היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות החל ב-3 בדצמבר, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת נתונים סטטיסטיים אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל. בין השאר נמצא כי 33% מהאנשים עם מוגבלות עובדים במשרה חלקית ו- 41% מרוויחים פחות משכר המינימום. ​​​הנתונים הופקו על ידי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל עבור נציבות שוויון.​

בישראל חיים כ-1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות המהווים כ- 18% מהאוכלוסייה. מתוכם כ- 790,000 בגילאי עבודה (18-64) ו- 500,000 בגילאי 65 ומעלה. שכיחות המוגבלות עולה עם הגיל: 9% מהילדים הינם עם מוגבלות, בעוד שבקרב אנשים בגילאי 65 ומעלה הסטטיסטיקה עומדת על 51 אחוזים.
ל- 42% מהאנשים עם מוגבלות יש קושי רב בהליכה, ל- 13% מהם קושי רב בזיכרון או בריכוז, ל- 8% יש קושי רב בראיה ול- 8% מהם יש קושי רב בשמיעה.

תחום התעסוקה
בשנים האחרונות קיימת מגמה מתמדת של עליה בשיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. נכון לשנת 2017 מתוך כלל האנשים עם מוגבלות חמורה, 48% מועסקים. זהו שיפור שכן שיעורי התעסוקה בקרב קבוצה זו עמדו בשנת 2011 על 32%. יש לשים לב כי עדיין קיים פער בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות: שיעור התעסוקה בקרב אנשים ללא מוגבלות עומד כיום על 79%. 
לדעת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, השיפור הניכר קשור בפעילות הרבה המבוצעת בשנים האחרונות לקידום הנושא על ידי משרדי הממשלה השונים לצד גופים מהמגזר הפרטי והשלישי כאחד. על פי תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משנת 2016 מחויבים כל הגופים הציבוריים הגדולים (המעסיקים מעל 100 עובדים) לעמוד ביעד ייצוג הולם של 5% ולנקוט בפעולות שונות לקידום הנושא. הנתונים כיום מעידים על כך שכ- 60% מהגופים עומדים ביעד, 23% עומדים ברמה בינונית ו- 17% עומדים ביעד ברמה נמוכה או בכלל לא.
שיעור המובטלים, אשר מחפשים באופן פעיל עבודה, בקרב קבוצה זו הינו 6% לעומת 3% בקרב אנשים ללא מוגבלות. דהיינו, קיימים אנשים רבים יותר עם מוגבלות אשר מחפשים עבודה לעומת אנשים ללא מוגבלות. אלו נתקלים לא אחת בחסמים שנובעים מהפליה, סטיגמות והעדר הזדמנויות הגורמים לקושי להשתלב בשוק העבודה. 

שיעור האנשים העובדים במשרה חלקית בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה הינו 33% וזאת לעומת 18% בקרב אנשים ללא מוגבלות. כמו כן, 41% מאנשים אלה מרוויחים שכר הנמוך משכר מינימום (עד 5000 ₪), לעומת 26% בקרב אנשים ללא מוגבלות. 27% מקבוצה זו מעידים על כך שלעיתים קרובות חוו תקופות בחייהם שבהם חשבו שהם עניים, וזאת לעומת 10% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

אנשים עם מוגבלות פחות מרוצים ממצבם הכלכלי, כאשר 31% מהאנשים עם מוגבלות חמורה מדווחים כי בכלל אינם מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת 8% מהאנשים ללא מוגבלות.
תחום החינוך
בתחום השילוב בחינוך נצפית מגמה שלילית לאורך השנים בשילוב בחינוך. על פי נתוני משרד החינוך אחוז הילדים המשולבים בשילוב פרטני בבתי ספר ירד מ- 61% בשנת 2012 ל- 56% בשנת 2017. לעומת זאת, נרשמה עליה במספר הילדים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד נפרדות.
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סבורה כי קיים קשר בין נתוני השילוב בחינוך לבין נתוני ההשכלה של אנשים עם מוגבלות אשר מעידים על כך שרק ל- 22% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה יש תעודה אקדמית, וזאת לעומת 34% מהאנשים ללא מוגבלות. לעומת זאת, ל- 44% מהם השכלה תיכונית ומטה בלבד, לעומת 26% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

תחום הנופש והפנאי

הנתונים הסטטיסטיים מעידים על כך שאנשים עם מוגבלות, על פי רוב, מרוצים מחייהם (76% מדווחים כי הם מרוצים או מרוצים מאוד מחייהם), ורובם (55%) חושבים שהחיים שלהם ישתפרו בעתיד.
שיעורים ניכרים מהם יוצאים לחופשה בארץ (36%) או בחו"ל (32%), אף כי בשיעורים פחותים מאנשים ללא מוגבלות (59% ו 50% בהתאמה).
16% מהאנשים עם מוגבלות עוסקים בפעילות התנדבותית, שיעור קרוב לזה של אנשים ללא מוגבלות (22%). 15% מהם מעריכים שהם יכולים להשפיע על הממשלה, והם מעורבים בחיים ציבוריים בשיעורים דומים לאלו של אנשים ללא מוגבלות. לדוגמא: 6% מהם חתמו על עצומה בשנה האחרונה, 3% השתתפו באסיפה או בחרם על מוצרים, 2% פעילים למען מפלגה מסוימת  ו- 4% הביעו דעה בתקשורת או באינטרנט.
 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מייחדת השנה את אירועי היום הבינלאומי לנושא התרבות והפנאי. לרגל האירוע הפיקה חוברת אודות זכויות אנשים עם מוגבלות באירועי תרבות, ומקיימת סדרה של אירועי הסברה להגברת מודעות במופעים, מוזיאונים ואטרקציות ברחבי הארץ.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אברמי טורם: "על פי הנתונים הסטטיסטיים, עדיין קיימת דרך ארוכה לפנינו במטרה להשיג שוויון מלא של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. למרות שניכר שינוי בחלק מן המדדים, ולמרות המודעות הגוברת והחקיקה הענפה, עדיין ישנם תחומים משמעותיים בחייהם של אנשים עם מוגבלות שבהם נדרשת עבודה נוספת של כל משרדי הממשלה ושל גורמי השטח והאנשים עצמם. הנציבות תמשיך לפעול בנחרצות בכל הכלים שברשותה  ותוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים הפועלים בתחום לשיפור חייהם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי חייהם החל מגילאי הגן ובית הספר ועד לתחומי השכלה, תעסוקה, חיי תרבות ופנאי".

נתונים מספריים מרכזיים לפעילותה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים אמונה על יישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998 ואמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות שאושררה ב-2012.
הנציבות פועלת באמצעות כלים משפטיים כמו חקיקה, תביעות וטיפול בפניות ציבור, באמצעו פעילויות לשינוי עמדות, הדרכה והסברה, מקדמת מדיניות, מפתחת ידע מקצועי וכן מפקחת על יישום החוק בפועל.
לנציבות ועדה מייעצת הכוללת 18 נציגי ציבור, ארגונים משפטנים ואנשי מקצוע.

נקודות מרכזיות בפעילות של הנציבות לשנת 2018:

  • טופלו כ-6,000 פניות ציבור בתחומים של נגישות, הפליה, תעסוקה, מידע ועוד.
  • הוגשו 20 תביעות לבית המשפט וכ-60 חוות דעת בתיקים מתנהלים.
  • הנציבות ערכה פעילות אכיפה ופיקוח נגישות בכאלף אתרים.
  • הנציבות העבירה כ-150 הרצאות.
  • הנציבות ערכה פעילויות הסברה, ימי עיון וכנסים בכ-30 מוקדים בהם השתתפו אלפי אנשים. פעילות ההסברה התמקדה גם באוכלוסיות ספציפיות (חברה חרדית, חברה ערבית, יוצאי אתיופיה ועוד).
  • הנציבות הביאה לסיום תהליך התקנתן של 3 תקנות בתחום הנגישות: נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה בבית הספר, נגישות בתי ספר חדשים ופטור בשל נטל כלכלי כבד מידי. 
  • הנציבות השתתפה במאות דיונים אודות חקיקה ומדינות בכנסת ובמשרדי הממשלה השונים.
  • הנציבות ערכה בקרות פתע בכ-20 מסגרות דיור חוץ ביתי – הוסטלים, מעונות ובתי חולים פסיכיאטריים.

לנתונים סטטיסטיים נוספים


פורסם 2 בדצמבר 2018