תובענות ייצוגיות בעניין נגישות דרכים - עמדת נציבות

 
|06/03/2019 |

להלן עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוגע לתובענות ייצוגיות בעניין נגישות דרכים.

תמצית העמדה

  • בשל מורכבותה של הנגשת דרכים, אי הנגשת דרכים בתחומי השיפוט של רשויות מקומיות אינה יכולה להיות מפורשת כעילה להגשת תובענה ייצוגית נגדן. זאת, למעט תובענה ייצוגית בעניין סביבת תחנות אוטובוס.
  • אמנם לדעתנו, מצב נגישות הדרכים ברשויות המקומיות הוא בכי רע, ככלל, ומשרד הפנים אינו אוכף את החוק הקיים בעניין זה. אך הפתרון הראוי הוא התקנת תקנות מפורטות הקובעות את הדרישות בעניין נגישות דרכים.
  • על פי חוק, היה על משרד הפנים להתקין את תקנות הנגשת דרכים כבר לפני 13 שנה, דהיינו עד שנת 2006. 
  • הנציבות קוראת לשר הפנים להתקין במהרה את תקנות הנגשת דרכים.

העמדה המלאה


פורסם 6 במרס 2019