שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בבחירות: מכתב פתוח

 
|17/01/2019 |

להלן מכתב פתוח של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במערכת הבחירות 2019.

לכבוד
ראשי מפלגות

הנדון: שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במערכת הבחירות 2019

א.ג.נ

לקראת הבחירות הקרובות, אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לנושא שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות במפלגתכם, הן במצע המפלגה והן במערכת הבחירות בכלל. 

אנשים עם מוגבלות מהווים כ-20% מן החברה הישראלית, אולם פעמים רבות עדיין נתקלים בחסמים, בהעדר נגישות ובהפליה אשר מונעים מהם להשתלב ולהשתתף באופן מלא בחיי היום יום. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, הוקמה על מנת לקדם את שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית, לפעול ליישומו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ולנטר את פעילות המדינה בהתאם לאמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות שאושררה על ידי מדינת ישראל כבר בשנת 2012.

בשני העשורים האחרונים אכן נעשו פעולות רבות לקידום שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלות, לרבות חקיקה ענפה ומתן כלים אכיפתיים ליישומה. יחד עם זאת, עדיין קיימים פערים רבים ויש עדיין צורך בעשייה רבה ומשמעותית בטרם תהפוך החברה הישראלית לחברה שוויונית ומכילה באמת.

20% מהאוכלוסייה מצפה בימים אלו למוצא פיכם בכל הקשור לתפיסת מפלגתכם בנושאים השונים הקשורים לאנשים עם מוגבלות. עליהם לשמוע כיצד בכוונתכם לקדם נושאים כגון: תעסוקה, נגישות, שילוב בחינוך, תמיכה בחיים בקהילה, תמיכה בקבלת החלטות עצמאית, רשת ביטחון סוציאלית ועוד. 

נושאים אלו חייבים להיות חלק ממצע הבחירות שלכם ומסדר היום הפוליטי. כמו כן, ראוי ונכון לשלב אנשים עם מוגבלות ברשימות המועמדים לכנסת ולשנות את הייצוג החסר של קבוצה זו בכנסת. 

בנוסף אבקשכם לדאוג להנגשה של מערכת הבחירות על כל רבדיה כולל כנסים ציבוריים, פרסומים לציבור, אתר אינטרנט, סרטונים וכו'. 
 

מדינת ישראל מורכבת מכל אזרחיה ומכל הקבוצות שבה – חברה משלבת ומכילה היא חברה טובה לכולנו.


נשמח להיפגש ולסייע בכל נושא. 

בברכה,
אברמי טורם
נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
משרד המשפטים


פורסם 17 בינואר 2019