אושרו תקנות הנגישות למוסד חינוך חדש

 
|21/05/2018 |

​היום, 21 במאי 2018, אושרו תקנות המחייבות להנגיש כל מוסד חינוך חדש. התקנות אושרו בועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

שמן המלא: תקנות התכנון והבניה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש), התשע"ח-2018.
התקנות החדשות יאפשרו לכל תלמיד והורה עם מוגבלות לממש את זכותם לחינוך שוויוני ונגיש. הן משלימות את ההסדרים שנקבעו בתקנות הנגישות למוסדות חינוך קיימים משנת 2011 ובתקנות הנגישות הפרטנית אשר אושרו השנה, הקובעות אילו התאמות יש לספק לתלמיד לפי בקשתו.
התקנות החדשות מחייבות בין היתר, לבנות בכל בית ספר דרכים נגישות, ובתי שימוש נגישים, ולהתקין פיר מעלית לפי הצורך. בנוסף, אם יש מקום להתכנסות יותקנו בו מקומות ישיבה מתאימים, יותקנו תקרות אקוסטיות בחלק מבית הספר ובפנימיות ייבנו חדרי אכסון נגישים.
התקנות הן פרי מאמץ משותף של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עם משרדי האוצר והחינוך וארגוני האנשים עם מוגבלות, שהיו פעילים לאורך כל הדרך, והובלו על ידי ח"כ אילן גילאון, יו"ר ועדת המשנה לתקנות הנגישות.
על התקנות להיחתם בידי שר הפנים. הן ייכנסו לתוקף כעבור שנה ממועד פרסומן ברשומות. 
 
אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: ​"היום הותקנו תקנות הנגישות הקובעות את דרישות הנגישות מבתי ספר חדשים. התקנות יבטיחו כי כל מוסד חינוכי מעכשיו ייבנה בצורה שתאפשר הנגשה לתלמידים ולהורים עם מוגבלות. עם התקנות הללו הושלמה התשתית המאפשרת לכל תלמיד עם מוגבלות לממש את זכותו לחינוך שוויוני ונגיש. חינוך משלב בבית הספר הוא המפתח לשילוב האדם בחברה וליצירת קשרי חברות בין ילדים עם מוגבלות לילדים ללא מוגבלות כבר מגיל צעיר".

 

________________________________________

פורסם 21 במאי 2018