פורסם מדריך התאמות פרטניות בחינוך לתלמיד ולהורה

 
|23/10/2018 |

פורסם מאמר חדש​ באתר נציבות שוויון בנושא התאמות נגישות פרטניות בחינוך לתלמיד ולהורה.

​ביום 30 ביולי 2018 פורסמו ברשומות תקנות חדשות בנושא התאמות נגישות פרטניות בחינוך לתלמיד ולהורה. 
מאמר חדש באתר הנציבות סוקר את הנדרש על פי התקנות לעומקן.
פורסם 23 באוקטובר 2018