קול קורא לתגובות בעניין שינוי הסכם הניידות

 
|24/02/2019 |

צוות בין משרדי פרסם ​קול קורא לתגובות בעניין שינוי הסכם הניידות. ניתן להגיש תגובות עד ליום 11 במרס 2019. 

הוקם צוות בין-משרדי במטרה לבחון את הסכם הניידות על כל מרכיביו, ולהמליץ על מתווה למתן ההטבות מעתה והלאה. בראשות הצוות עומדת סגנית בכירה לחשב הכללי ומשתתפים בה נציגי המוסד לביטוח לאומי, משרדי הבריאות והרווחה, ואגף התקציבים במשרד האוצר.

את העמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: nayadut@mof.gov.il.​

לפרטים נוספים


פורסם 24 בפברואר 2019