מכתב פתוח ליו"ר הכנסת בעניין ישיבת המליאה בחמישי בנובמבר 2018

 
|07/11/2018 |

בישיבת מליאת הכנסת ביום 5 בנובמבר 2018, חבר כנסת התבטא בצורה פוגענית כלפי חבר כנסת אחר, בעניין מוגבלותו. להלן מכתבו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ליו"ר הכנסת בעניין זה.

​ירושלים, כ"ח בחשוון תשע"ט
06 בנובמבר 2018

לכבוד
חבר הכנסת יולי אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

הנדון: התייחסות לישיבת מליאת הכנסת מיום החמישי בנובמבר 2018

הצטערתי לשמוע את האמירה הבוטה של חבר הכנסת אורן חזן לחבר הכנסת אילן גילאון "אם לא היית חצי בן אדם הייתי עונה לך" וכי סירב להתנצל עליה. מבלי להתייחס לרקע ולדיון הפוליטי במסגרתו נשמעה אמירה זו, ברור ומוסכם שלאמירות כאלו אין מקום.
אמירות מסוג זה אינן, ואסור שתהיינה, מקובלות בחברה הישראלית כולה, על אחת כמה וכמה בכנסת ישראל, שבה יושבים 
נבחרי הציבור האמונים על קידום החברה הישראלית והחלת ערכי השוויון בה.  

אנשים עם מוגבלות מהווים חלק אינטגרלי ומשמעותי בחברה, הם שווי ערך לכל אדם אחר. מתוך מודעות מלאה לעובדה ששפה יוצרת מציאות, אנו בנציבות השוויון עמלים רבות על שינוי השיח והמושגים המדוברים בחברה הישראלית. למונח 'חצי בן אדם', כמו למושגים אחרים כגון 'מפגר' או 'אדם מוגבל' אין מקום בשיח הציבורי, ושימוש בהם במרחב הציבורי הוא בעל משמעות מרחיקת לכת על היחס לאנשים עם מוגבלות מצד החברה כולה.

מפגישתנו בעבר למדתי כי הנך אדם המייחס חשיבות רבה ליחס ראוי ומכבד בין בני אדם, ופועל לקידום השוויון וההכלה. בתקופת כהונתך כיו"ר הכנסת נעשתה התקדמות חשובה בתחומי הנגישות בבית המחוקקים ובהעסקת אנשים עם מוגבלות כחלק ממצבת כוח האדם בו.  
משום כך, נצפה מכבודו להשמיע את קולו באופן נחרץ וברור – אדם עם מוגבלות אינו חצי בן אדם, כל אמירה אחרת תיעצר ויינקטו הליכים כנגדה. אמירות ברורות כאלו שישמעו מבית המחוקקים ומהעומד בראשו, יאפשרו לבנות פה חברת מופת שנחיה בה ונגדל את ילדינו לתוכה.

בברכה,
אברמי טורם
נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
משרד המשפטים

העתקים:
חבר הכנסת יצחק וקנין, יו"ר ועדת האתיקה, כנסת ישראל
הגב' אודליה פיטוסי, יו"ר הוועדה המייעצת לנציבות השוויון


פורסם 7 בנובמבר 2018