פורסמו תקנות התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה

 
|08/08/2018 |

תקנות התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה פורסמו ברשומות. הן ייכנסו לתוקף ביום 29 באוגוסט 2018.

התקנות פורסמו ברשומות ביום 30 ביולי 2018.

התקנות עוסקות בהתאמות הנגישות להן זכאים תלמידים עם מוגבלות הלומדים או נרשמים למערכת החינוך והורי תלמידים שהם אנשים עם מוגבלות. ההתאמות ניתנות לבקשת ההורה או התלמיד.

למידע נוסף

_______________________________________________

פורסם 8 באוגוסט 2018