נייר עמדה חדש - הזכות לדיור של אדם עם מוגבלות

 
|30/08/2018 |

​להלן נייר עמדה חדש של נציבות שוויון זכויות בעניין הזכות של אדם עם מוגבלות לדיור.

הנציבות הציגה נייר עמדה בעניין זכותם של אנשים עם מוגבלות לדיור, בפני וועדת "לגור בכבוד". זהו צוות בין משרדי שהוקם מכוח החלטת ממשלה 4078במטרה להמליץ על תכנית פעולה ממשלתית להגדלת מלאי הדיור הציבורי.

 

______________________________________

פורסם 30 באוגוסט 2018