​תוצאות פיקוחים שערכה נציבות השוויון ביום הבחירות לרשויות המקומיות

 
|31/10/2018 |

​מביקורות שערכה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום הבחירות לרשויות המקומיות עולה, כי הרשויות המקומיות הציבו קלפיות נגישות, אולם ב-80% מהמקומות היו ליקויים.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביצעה ביקורות ביום הבחירות לרשויות המקומיות, 30 באוקטובר 2018, באמצעות מפקחים ייעודיים. ב-18 קלפיות נבדקה מידת ההתאמה לאנשים עם מוגבלות ואפשרותם לממש את זכותם הדמוקרטית להצביע.
על פי החוק, כל אדם עם מוגבלות רשאי להצביע בקלפי נגישה באמצעות מעטפה כפולה, כאשר הדרישה הינה לקיום לפחות קלפי אחת נגישה בכל מועצה מקומית או אזורית. מי שזקוק למלווה רשאי להביא אדם מטעמו שיסייע לו. בנוסף, על כל רשות מקומית לסמן שני מקומות חניה לנכים בסמוך לקלפי שהוגדרה כקלפי נגישה. כמו כן, על הרשות לפרסם את מיקומן של הקלפיות. הקלפיות הנגישות משרתות בעיקר אנשים בכיסאות גלגלים, אנשים מבוגרים הנעזרים בהליכון, מתקשים בהליכה ואנשים עם מוגבלות בראיה.
להלן ממצאים עיקריים מביקורת המפקחים שהתקיימה אתמול: 

חניות נכים והצבת תמרור לחניות נכים

למרות הדרישה להקצות שתי חניות בסמוך לקלפי הנגישה, ב-80% מהקלפיות שנבדקו נמצאו ליקויים. בחלק מהמקומות לא הוסדרו חניות עבור בעלי תו נכה כנדרש, בחלק אחר לא הוצב התמרור המורה על חניית נכה אלא תמרור מאולתר אחר. ניכר בהקשר זה כי ועדת הבחירות לא נתנה הוראה מדויקת כיצד להגדיר את החניות המוקצות. בחלק מהמקומות לא הייתה אפשרות כלשהי לעליית רכב נכה למדרכה. בחלק הקלפיות שנבדקו, אומנם הוקצו מקומות חנייה לנכים אך פעילים פוליטיים או מי שאינם מורשים לחניית נכה תפסו את החניה המיועדת לציבור בעלי תו נכה כך שלמעשה לא התאפשרה חניית הנכים במקום.

אי קיום הדרישה לשילוט הכוונה המורה על קלפי נגישה במקום

בביקורות עלה, כי לא הוצבו שלטי הכוונה באף אחת מהקלפיות שנבדקו. בחלק מהמקומות היו בכניסה למבנה עובדים שכיוונו את הנכנסים לקלפיות השונות במבנה, אשר ידעו לכוון את ציבור המצביעים לקלפי נגישה. בנוסף, לא נמצא שלט נגיש גדול וברור על דלת הקלפי המציין כי היא קלפי נגישה. במקום זאת, הדבר צוין במסגרת המודעה הכללית. בפועל, דבר זה הקשה על איתור הקלפי הנגישה באופן עצמאי. יש לציין, כי ברוב המבנים הקלפי הנגישה מוקמה בצורה טובה קומת הכניסה קרוב לדלת הכניסה.

הדרכה

בביקורות נמצא חוסר בהדרכת מזכיר הקלפי הנגישה בנוגע לזכויות המצביע ולנגישות. אמנם העובדים קיבלו הדרכה כללית לעבודה בקלפי וגם בקלפי שייעדו אותה לקלפי נגישה, ואולם, לא נמצא כל מקרה שבו אורך ההדרכה בנושא הנגישות עלה על 5 דקות. בחוברת שנמסרה לעובדי הקלפיות לא היה המידע הנדרש. כתוצאה מכך ניכרו בלבול ברישום המלווים ואי הבנות לגבי סוגי הסיוע שאמורים לתת. בשתי קלפיות שנבדקו, הנמצאות ברשימת הקלפיות הנגישות, חברי הקלפי כלל לא ידעו שהם יושבים בקלפי נגישה, וממילא לא קיבלו כל הנחיה לנושא אנשים עם מוגבלויות וכיצד לנהוג במקרים שונים. 

אי הצבת מושבים נגישים באזור ההמתנה להצבעה מחוץ לחלל הקלפי הנגישה

בביקורת עלה כי לא הוצבו מושבים נגישים להמתנה בכל הקלפיות הנגישות שנבדקו. בקלפיות שהוצבו בבתי ספר יסודיים נמצאו כיסאות תלמידים שהינם נמוכים ולא מתאימים לאוכלוסייה מבוגרת. אף לא היו די מושבים כדי לאפשר לכלל הממתינים לשבת, כך שהיו מצביעים (בעיקר בני הגיל השלישי) אשר נאלצו להמתין בעמידה.

הקלפי

במרבית המקרים חלל הקלפי איפשר נגישות למצביעים בכיסאות גלגלים. הדבר נעשה תוך שימוש בריהוט קיים במקום. בחלק מהמקרים הפתרון היה נוח ונגיש ובחלקם פחות נוח. בחלק מהמקרים שנבדקו תיבת הקלפי הוצבה על השולחן באופן מרוחק כך שהיה צורך בסיוע או במאמץ רב כדי לאסוף פתק באופן עצמאי. במקומות אחרים, לא השאירו מקום מאחורי הקלפי לתמרון כיסא הגלגלים והיה צורך להזיז את השולחן כאשר הגיע אדם עם מוגבלות.
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תעביר לגורמים הרלוונטיים את המסקנות ותוציא הנחיות לקראת ימי הבחירות הבאים.

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "הזכות להשתתף בחיים הפוליטיים ולהצביע בבחירות חשובה מאין כמוה. בשנים האחרונות הוטמעה החקיקה העוסקת בהנגשת קלפיות ואנו רואים כי בכל המקומות שנבדקו הוקמו קלפיות נגישות כנדרש. נמשיך ונעבוד כדי שהיישום של הנגישות יהיה מלא כך שכל אדם יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית באופן עצמאי בפרטיות ובשוויון. מגמה נוספת חיובית שראינו בבחירות האחרונות היא מועמדים עם מוגבלות שהתמודדו ברחבי הארץ מתוך כוונה לפעול באופן אקטיבי להנגשת הרשות המקומית ולהגברת השוויון".


פורסם 31 באוקטובר 2018