טיוטת תקנות נטל כבד מידיי הופצה להערות הציבור

 
|30/06/2016 |

​טיוטת תקנות נטל כבד מידיי הופצה להערות הציבור והיא מצורפת בזאת.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הפיצה את טיוטת תקנות נטל כבד מידיי להערות הציבור.

ניתן לשלוח הערות לטיוטה לShaniFa@justice.gov.il עד ליום 21 ביולי 2016.