פורסם הדו"ח הסטטיסטי השנתי אודות אנשים עם מוגבלות בישראל

 
|30/11/2017 |

​נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מתכבדת בזאת לפרסם את הדו"ח הסטטיסטי השנתי 2017 אודות אנשים עם מוגבלות בישראל.

העיבוד הסטטיסטי שבדו"ח בוצע על ידי מכון ברוקדייל של ג'וינט ישראל עבור הנציבות.
 

הנתונים שבדו"ח מבוססים ברובם על הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2015. נבדקו מגוון פרמטרים על אודות מצבם הכלכלי-חברתי של אנשים עם מוגבלות בישראל לעומת אנשים ללא מוגבלות. 

 

הדו"ח נועד לשמש את מקבלי ההחלטות ואת אנשי המקצוע בפעילותם לקידום אנשים עם מוגבלות, ואת הקהל הרחב.
לצערנו, הנתונים המוצגים בדוח זה מעידים על פערים גדולים בין אנשים עם מוגבלות לבין שאר האוכלוסייה.
בישראל יש 1.4 מיליון אנשים עם מוגבלות, שהם כ-17% מכלל האוכלוסייה ו-21% מהאוכלוסייה הבוגרת בגילאי 20 ומעלה.
מהנתונים עולה כי אנשים עם מוגבלות עובדים פחות, משכילים פחות, מרוויחים שכר נמוך יותר ומתקשים יותר לכסות את הוצאותיהם החודשיות.
 
אנשים עם מוגבלות מדווחים לעיתים קרובות יותר על תחושת בדידות ועל היעדר חברים, ולשיעור גבוה יותר מהם אין על מי לסמוך בשעת מצוקה. אמנם, לאורך השנים חל שיפור בחלק מן המדדים, אך הפערים עדיין גדולים מאוד.

לתפיסתנו ,הסרת חסמים חברתיים, קידום נגישות, ומניעת הפליה יאפשרו לאנשים עם מוגבלות להשתתף השתתפות מלאה ופעילה בחיי היום-יום ולממש את הפוטנציאל האנושי הטמון בהם.​