נציגי הרשויות המקומיות הגישו בג"צ נגד סמכויות האכיפה של נציבות שוויון זכויות

 
|15/08/2016 |

​מרכז השלטון המקומי ושש עיריות הגישו עתירה לבג"ץ ובקשה לצו ביניים, בנושא יישום תקנות הנגישות. העותרים דורשים ממשרדי הממשלה לספק תקצוב הולם ליישום תקנות הנגישות, ובהעדר תקצוב זה נדרש כי הנציבות תפסיק בפעילות האכיפה הפלילית ולא תוציא צווי נגישות.

​נציבות השוויון רואה בעתירה הזו פגיעה בהישגים של השנים האחרונות בתחום חקיקת הנגישות ויישומן בפועל. כיום, כשאנשים עם מוגבלות סוף סוף רואים באופק את האפשרות כי המרחב הציבורי יונגש, עומדות הרשויות ומנסות להחזיר הישגים אלו לאחור. אנו סבורים כי לרשויות המקומיות ניתנו 10 שנים ליישום התקנות, והיה עליהן להיערך ליישומן תוך פרישת העלות לאורך השנים.


במשך שנים אנו פועלים עם הרשויות המקומיות ומולם, במטרה לגרום לכך כי אכן יישמו את תקנות הנגישות בתחומים השונים: תחנות אוטובוס, בנייני ציבור חדשים וקיימים, נגישות מוסדות חינוך קיימים, שירות ומקום שאינו בניין ועוד. לצערנו, מהניסיון עד כה למדנו, כי העבודה בכלי ההדרכה וההסברה, אף שהיא חשובה מאוד כשלעצמה, לא תמיד מספיקה ליצירת השינוי המיוחל. ערכנו קורסים, ימי עיון, כנסים, מפגשים עם ראשי ערים, הוצאנו מכתבי הסבר וחוברת. למרות כל אלה, בחלק מהרשויות לא הוכנס נושא הנגישות אל תכנית העבודה בצורה רצינית ומקצועית, אלא רק לאחר ביצוע פעולות אכיפה והוצאת צו נגישות.


יש לציין כי פעילות האכיפה שלנו, אף שהיא הכרחית, הינה הדרגתית, זהירה ושקולה. אולם ניסיון השנים מראה כי ללא אכיפה, אין יישום של התקנות. במקרים בהם לא היו לנו סמכויות אכיפה, כמו חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965, וחוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח – 1988 התוצאה הייתה שהתקנות לא יושמו בפועל, והמרחב הציבורי בחלקו נותר לא נגיש לאנשים עם מוגבלות.


אנו כמובן חושבים כי אכן נכון שיועברו תקציבים לרשויות, ועשינו לא מעט פעולות בעבר כדי לקדם זאת. אך יחד עם זאת  מדובר פעמים רבות בשינוי סדרי עדיפויות בתוך הרשות המקומית: מסדרי עדיפות המתעלמים מ-20% מהאוכלוסייה ומהצורך שלהם בנגישות, לסדר עדיפות הלוקח בחשבון את כל תושבי הרשות וצורכיהם.

אנו מתמודדים עם העתירה בכלים המשפטיים העומדים לרשותנו, אולם כוחנו באחדותנו ונשמח לכל מחשבה או שיח בנושא זה.

פנו אלינו במייל: Natziv@justice.gov.il.