מונתה וועדה מייעצת חדשה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 
|14/12/2016 |

מונתה וועדה מייעצת חדשה לנציבות שוויון. הנציבות מברכת את חברי הוועדה החדשה על כניסתם לתפקיד, ומודה לחברי הוועדה היוצאת על תרומתם.

בוועדה המייעצת 18 חברים.
חברי הוועדה המייעצת החדשה מונו לכהונתם בידי:  

 

על פי חוק, תוקף המינוי לשלוש שנים -לחוק המלא  

אלו חברי הוועדה המייעצת החדשה:

 1. יו"ר הוועדה - אודל-יה פיטוסי
 2. מ"מ יו"ר - דיויד הריס
 3. עמית אונגר
 4. עמיר ביראני
 5. אברהם בלאו
 6. אילנה בניש
 7. ג'ין גודס
 8. דודו חפצדי
 9. יותם טולוב
 10. שאול יהלום
 11. דורון לוי
 12. רויטל לן-כהן
 13. שגית מור
 14. עליזה ערבה
 15. רוני רועי-רוטלר
 16. תמר קרישפין
 17. הנא שלאעטה
 18. גיא שמחי

 

למידע נוסף

__________________________

עודכן לאחרונה 14 בדצמבר 2016