טיוטת תיקון לתקנות בעניין נגישות אינטרנט הופצה להערות הציבור

 
|03/07/2016 |

​טיוטת תיקון לתקנות בעניין נגישות אינטרנט הופצה להערות הציבור, והיא מצורפת בזאת.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הפיצה טיוטה לתיקון התקנות בעניין נגישות אינטרנט, להערות הציבור, ביום 30 ביוני 2016.

ניתן לשלוח הערות לטיוטה לדואר אלקטרוני ArielSei@justice.gov.il עד ליום 24 ביולי 2016.