נגישות אתרים, דפים ויישומים חדשים באינטרנט

 
|25/10/2015 |

החל מיום 25 באוקטובר 2015 חלה חובה להנגיש אתרים, דפים ויישומים חדשים באינטרנט, על פי האמור להלן.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מזכירה לחייבים בביצוע התאמות נגישות בשירותי האינטרנט בהתאם לתקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג – 2013 (להלן: "התקנה") כי בהתאם לתקנה 35(ה), על כל אתר אינטרנט חדש שיעלה לרשת החל מיום 25 באוקטובר 2015 להיות נגיש לפי הוראות התקנה, המפנה לתקן ישראלי 5568.


כמו כן, החל ממועד זה, על עמודים ו/או יישומים שמוסיפים לאתר אינטרנט קיים לעמוד בדרישות התקנה, ככל שהפלטפורמה או מערכת ניהול התוכן (content management system) של האתר מאפשרים זאת. דהיינו, אם לא ניתן להנגיש את העמודים או היישומים הנוספים במלואם, בשל מגבלות תשתית האתר, יש לבצע התאמות ככל האפשר, ברכיביו השונים. לדוגמא: אם ניתן להנגיש מסמכי word או pdf בדף החדש אך לא ניתן להנגיש את מערכת הניווט, יונגשו המסמכים ולא תונגש מערכת הניווט, בשלב זה.


מכל מקום, יש להשלים את מלוא דרישות הנגישות בכל חלקי האתר עד ליום 25 באוקטובר 2016.