אמנת מרקש

 
אמנת מרקש נועדה לאפשר יצירת עותקים נגישים של יצירות דפוס לאנשים עם מוגבלות בראיה ומוגבלות בשימוש בדפוס. האמנה מחייבת את הצדדים לה ליצור חריגים לדיני זכויות היוצרים, כדי לאפשר הכנת יצירות דפוס בגרסה נגישה, ולהתיר לארגונים המתאימים להעבירן ממדינה למדינה. ישראל הצטרפה לאמנה זו בשנת 2016. להלן האמנה בפורמט קולי.