חקיקה

 
חקיקה
תוצאות 10-1 מתוך 165 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 165 תוצאות
שם החוק/ נוהל/ תקןממויין לפי שם החוק/ נוהל/ תקן בסדר יורדקובץממויין לפי קובץ בסדר יורדקישור   נושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 (סעיפים החלים על חוק שוויון זכויות)הורד קובץ חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988
pdf הורד קובץ  2000_hokshivionhizdamnuiot.pdf
תעסוקהחוק24-03-2010
חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט - 1959 (סעיף 15א)הורד קובץ חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט - 1959 1
pdf הורד קובץ  2010_hoksheirutmedinamenuim.pdf
תעסוקהחוק01-08-2005
פרק 35.2 לתקשי"ר - שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשירות המדינה   קישור לפרק 35.2 לתקשי"ר - שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשירות המדינהתעסוקהנוהל  
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב - 2002הורד קובץ פרק 222א1/
pdf הורד קובץ  2030_takanotsacharminimummutam1.pdf
תעסוקהתקנות29-12-2009
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007הורד קובץ 2040_hokshivionmishtakmim.doc
pdf הורד קובץ  2040_hokshivionmishtakmim.pdf
תעסוקהחוק29-12-2009
חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס - 2000 - ראו פרט א' בתוספתהורד קובץ חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס - 2000
pdf הורד קובץ  2050_hokshikumnecheinefesht.pdf
תעסוקהחוק30-01-2010
قانون تأهيل المعاقين نفسي في المجتمع – 2000 – ראו פרט א' בתוספתpdf הורד קובץ  2060_hokshikumnefesharabic.pdf
הורד קובץ חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס – 2000
תעסוקהחוק11-07-2000
חוק שירות התעסוקה, תשי"ט - 1959 (סעיפים 42-42ב)הורד קובץ פרק 222
pdf הורד קובץ  2070_hoksheiruttaasuka4242b.pdf
תעסוקהחוק21-03-2002
חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987pdf הורד קובץ  2080_hoksakharminimum.pdf
הורד קובץ 2080_hoksakharminimum.doc
תעסוקהחוק29-06-2011
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו - 2006הורד קובץ 2090_hokhaganatovdim.doc
pdf הורד קובץ  2090_hokhaganatovdim.pdf
תעסוקהחוק15-08-2011