הדרכה לכתיבה והזנה של תוכן נגיש - 8 בספטמבר 2014

 
להלן מצגות בנושא כתיבה והזנה נגישים של תוכן לאתרי אינטרנט.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בשיתוף ממשל זמין, קיימה מפגש למידה לכותבי ומזיני תכנים לאתרי אינטרנט במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, במשרדי הנציבות, ביום 8 בספטמבר 2014.

 

המפגש התמקד בלמידה כיצד כותבים בשפה נגישה, ועל מה להקפיד בעת הזנת תכנים לאתר בהתאם להנחיות הנגישות לאינטרנט. ההכשרה לא נועדה למפתחים. 
 

סדר היום 

08:30-09:15 - מהו אתר נגיש. דרישות החוק - גילה גרטל.
09:15-10:00 - הזנת מאמרים נגישים לאתר - כותרות, סגנון, טבלאות, מספור, טקסט חלופי - גילה גרטל.
10:30-12:00 - יצירת קובצי WORD ו-PDF נגישים - המרה וסימון קבצים - גילה גרטל.
12:00-12:30 - הפסקת צהרים
12:30-14:00 – להבין אחרת – הנגשת תכנים לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית - שירה ילון חיימוביץ.
14:15-16:00 - הנגשת שפה- הלכה למעשה - שירה ילון חיימוביץ.
 

ההדרכה הועברה בידי: 

גב' גילה גרטל - מורשת נגישות שירות, ויועצת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנושא הטמעת נגישות וטכנולוגיה נגישה.
ד"ר שירה ילון חיימוביץ - יועצת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנושא הנגשה לשונית וקוגניטיבית.
 
_________________________________________________
הדף מעודכן נכון ליום 15 בספטמבר 2014