יום עיון לממוני שוויון - 14 באוקטובר 2013

 
​מצגות מיום עיון לממוני שוויון, שהתקיים בנציבות ביום 14 באוקטובר 2013.

סדר יום

09:15- 09:00   דברי פתיחה ועדכונים לגבי חוק השוויון והתקנות - 
                       מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.

10:15- 09:15  אמנת האו"ם - גב' גבי אדמון ריק, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

11:00- 10:15  תעסוקה ומניעת הפליה- עו"ד טובה רקנטי, הלשכה המשפטית , נציבות השוויון.

11:15-12:00   תכנית ממשלתית לשילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הממשלתי- מר אבי אורן, 
                      מנהל תחום שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי, משרד הכלכלה.

13:00- 12:00  תקנות נגישות השירות- גב' נעמה מזור , מפקחת ארצית נגישות שירות.