יום עיון לממוני הדרכה על נגישות שירות - 20 מאי 2015

 
​יום עיון לממונים על הדרכה, בנושא נגישות שירות לאנשים עם מוגבלות, נערך ביום 20 במאי 2015. יום העיון נערך בידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשיתוף עם אגף הדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה.
להלן חומרים שהוצגו ביום זה.

סדר היום

  
08:30-08:45   דברי פתיחה – מר אופיר בניהו, מנהל אגף בכיר הדרכה השכלה ורווחה, נש"מ.
 
08:45-10:15  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות  
                      לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
  
10:30-11:30  תקנות הנגישות לשירות – גב' נעמה מזור, מפקחת ארצית נגישות שירות, נציבות שוויון.
 
10:30-12:30  הדרכת עובדים - מה, מי, איך, מתי – גב' גרסטל סיגל, מנהלת תחום הדרכה, נציבות שוויון.
 
13:00-15:00  סדנה - התנסות בקבלת שירות – ד"ר לירון נתן.
 
15:00-15:30  סיכום – מר אופיר בניהו, מנהל אגף בכיר הדרכה השכלה ורווחה, נש"מ.  ​