השתלמות לממוני השוויון במשרדי הממשלה - 12 ביולי 2016

 
|12/07/2016 |

​סדר יום וחומרים מההשתלמות לממוני השוויון במשרדי הממשלה שהתקיימה ב-12 ביולי 2016. ההשתלמות התקיימה באולם ההדרכה במשרדי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בירושלים. מטרת המפגש היא עדכונים ודיון בסוגיות מקצועית רלוונטיות למילוי התפקיד.

​סדר היום

 
09:00-08:30   התכנסות וכיבוד קל

 

​09:15-09:00   ברכות - מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
 
09:45-09:15   דברי פתיחה והיכרות עם הנציבות - מר ליאור אמסלם, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.

11:00-09:45   מיהו עובד עם מוגבלות ומהי אפליה בתעסוקה - עו"ד ערן טמיר, מחלקה משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.

11:15-11:00  הפסקה

11:15-12:00   נגישות והתאמות למועמדים בשירות המדינה – גב' סיגל שקולניק, מנהלת תחום בחינות ומכרזים וגב' מור אדר, מנהלת תחום שירות באגף בחינות ומכרזים, נציבות שירות המדינה.

12:45-12:00   ייצוג הולם והתאמות לעובדים עם מוגבלות בשירות המדינה – גב' רינה צזנה, מנהלת תכנון אסטרטגי הון אנושי, נציבות שירות המדינה.

13:30-12:45  ארוחת צהרים

14:00-13:30  שילוב עובדים עם מוגבלות בכנסת - גלית וינר מרצבך, מנהלת מדור בכיר גמלאות ורווחה וגב' לימור פרץ, ראש תחום בכיר (רווחה) וממונה על השוויון המגדרי, כנסת ישראל.

14:30-14:00   תפקיד ממוני שוויון, אתגרים ודילמות - דיון כלל משתתפים

15:00-14:30  סיכום
 

חומרים נוספים