השתלמות לרכזי הנגישות במשרדי הממשלה - 19 ביולי 2016

 
|19/07/2016 |

​סדר יום וחומרים מההשתלמות לרכזי הנגישות במשרדי הממשלה שהתקיימה ב-19 ביולי 2016. ההשתלמות התקיימה באולם ההדרכה במשרדי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בירושלים. מטרת המפגש היא עדכונים ודיון בסוגיות מקצועית רלוונטיות למילוי התפקיד.

סדר היום

 
09:00-08:30   התכנסות וכיבוד קל
 
​09:30-09:00   דברי פתיחה - מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
 
10:30-09:30   נקודות מרכזיות וחובת יישום תקנות הנגישות – עו"ד עירית שביב-שני, ממונה משפטית שאילתות ופטורים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.

11:00-10:30   תקנות נגישות באינטרנט – עו"ד ערן טמיר, ממונה, המחלקה המשפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.

11:15-11:00  הפסקה

11:15-12:00   פרויקט הנגשה של מבני הממשלה – מר אלכס פלוטנו, מנהל תחום בכיר הנדסת ניהול ופרוגרמה, הדיור הממשלתי.– מר אלכס פלוטנו, מנהל תחום בכיר הנדסת ניהול ופרוגרמה, הדיור הממשלתי.

12:30-12:00   הדרכת עובדים והנגשת נהלים: כיצד מתקדמים? – גב' סיגל גרסטל, מנהלת תחום הדרכה והטמעה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.

13:30-12:30  ארוחת צהרים

14:00-13:30  יישום תקנות נגישות במשרד המשפטים – מר עידן אילן, מנהל אגף פרויקטים, משרד המשפטים.

14:30-14:00  נגישות השירות בלמ"ס – מר אמנון ניסן, מנהל תחום נכסים ולוגיסטיקה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

15:00-14:30  תפקיד רכזי נגישות, אתגרים ודילמות – דיון כלל משתתפים בהנחיית אדר' שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
 
15:30-15:00  סיכום
 

חומרים נוספים