יום עיון נגישות בתי עלמין - 2 בספטמבר 2014

 
​מצגות מיום העיון בנושא נגישות בתי עלמין שנערך ביום 2 בספטמבר 2014.

סדר יום

10:00-10:30 - דברי פתיחה וברכות

​חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, סגן השר לשירותי דת
מר אלחנן גלט, מנכ"ל המשרד לשירותי דת
מר יצחק ישי, מנהל אגף הקבורה המשרד לשירותי דת

 

10:30-11:00 - חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מר אחיה קמארה נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

 

11:00-11:30 - הנגשת בתי עלמין

עו"ד יהודה מירון, יועץ לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

11:30-11:45 - הצגת מקרה של הנגשת בתי עלמין

אדריכל אריאל גרדשטיין - גישה טובה בע"מ, משרד לתכנון אדריכלות ונגישות מתו"ס ושירות

 

11:45-12:15 - הנגשה, הלכה למעשה

אד' שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצי, משרד המשפטים

 

12:15-12:30 - הפסקה

 

12:30-13:00 - נגישות שירות ומידע

גב' נעמה מזור, מפקחת ראשית נגישות השירות, משרד המשפטים

 

13:00-13:15 - סוגיות בתחום הקבורה

מר משה דגן, סמנכ"ל בכיר שירותי דת, המשרד לשירותי דת

 

13:15-13:30 - אחריות המשאב האנושי בביצוע השינוי

עו"ד אבי חליבה, סמנכ"ל בכיר מנהל ומשאבי אנוש, המשרד לשירותי דת

 

13:30-14:00 - פורום שאלות ותשובות ודיון פתוח בסוגיות מקצועיות

בהשתתפות מנכ"ל פורום חברות קדישא, עו"ד זאב רוזנברג