מפגשי למידה בפורום מורשי נגישות 2016

 
​מפגשי למידה חודשיים של מורשי נגישות, שיתקיימו לאורך שנת 2016.​

במהלך שנת 2016, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תכננה פעם אחת לחודש מפגש למידה למורשי נגישות, כל מפגש התמקד בלמידה משותפת של נושא מרכזי/ תהליך עבודה אחר. הלמידה התבססה על ניתוח אירועים ודיון בסוגיות שהועלו ע"י המשתתפים באותו מפגש בהתייחס לנושא המרכזי שהוגדר תוך מיקוד בתפקיד ופעילות מורשה הנגישות.
 
בכל מפגש השתתפו כ-20 משתתפים, בכפוף להרשמה מראש. המפגשים הונחו ע"י מורשי נגישות מנוסים שהתנדבו להנחות את המפגש.
 

להלן נושאי, תאריכי ומקומות המפגשים (נושאים ותאריכים נוספים, ושמות המנחים יפורסמו בהמשך, בהתאם להצעות שיועלו ע"י המורשים):

 

 
  • 6 באפריל 2016, הנגשה מוזיאון לונדע בבאר שבע - הסיור יונחה ע"י אדר' שגית חקלאי, מורשת נגישות מתו"ס ושירות ועו"ס עדי נוי, מורשת נגישות שירות.

 

  • 25 במאי 2016, אולם ההדרכה בקריית הממשלה בחיפה - הנגשת נהלי פינוי וחילוץ
    1. למצגת בנושא אזורי מחסה - הוצג ע"י סיגל כרמון קינן

 

  • 22 ביוני 2016,  משרדי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בירושלים - תפקיד המורשה בהתמצאות והכוונה