קורס רכזי נגישות - נובמבר 2012

 
קורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות, שנערך מנובמבר 2012 עד ינואר 2013.

הסמלים של המארגנים: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המוסד לביטוח לאומי, מפעם שפלה, מרכז השלטון המקומי בישראל, משרד הפנים
 
 

מפגש ראשון. 15 בנובמבר 2012

תחום הנגישות ואוכלוסיית היעד
 • גב'  גבי אדמון ריק, דוקטורנטית אוניברסיטת בר אילן, ורכזת פרויקטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
 • ד"ר לירון נתן, פסיכולוג ארגוני, יועץ להטמעת שירות נגיש, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
13:30 -15:00   הצגת תוכנית הקורס - גב' ציפורית גליק, יועצת ארגונית ורכזת הקורס
 

מפגש שני. 22 בנובמבר 2012

עקרונות זכויות האדם, הכרות עם חוק השוויון והתקנות הנלוות לו
 • מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
 • עו"ד בלהה ברג,  יועצת משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
 
מורכבויות בהטמעה וביישום חוק הנגישות
 • מר שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
 • גב' נעמה מזור, מפקחת נגישות שירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
14:30 - 15:00  סיכום למידה – גב' ציפורית גליק, יועצת ארגונית ורכזת הקורס
 

מפגש שלישי. 29 בנובמבר 2012

מודעות רגשית לחוויית המוגבלות
09:00 -12:00   סדנא להכרות עם חוויית המוגבלות – מנחים:
 • ד"ר לירון נתן, פסיכולוג ארגוני, יועץ להטמעת שירות נגיש,
 • גב' גילה גרטל, מנכ"ל תבונה ונגישות טכנולוגית, מורשת נגישות השירות,
 • גב' ציפורית גליק, יועצת ארגונית ורכזת הקורס
 
יצירת הזדהות ומחויבות לשמירה על זכויות האדם המוגבל
12:30 - 14:00  הצגת מוגבלויות שונות בזווית האישית -  בהשתתפות:
 • גב'  גל רוקינאן,
 • מר דיויד הריס,
 • מר עזרא אגרורקר
14:00- 15:00   סיכום למידה – גב' ציפורית גליק, יועצת ארגונית ורכזת הקורס
 

מפגש רביעי. 6 בדצמבר 2012

ביצוע תהליכי נגישות ברשות מקומית
- אדריכל אבי ורשבסקי, מורשה נגישות
 • רשימת רעיונות לפעולה
 • גב' ניצה דינור, מנחה אזורית ומפתחת תוכניות קהילה נגישה, החברה למתנ"סים, 
 • גב' סלי פרנק, רכזת קהילה נגישה ברחובות,
 • מר אריה פלט יועץ קהילתי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • גב' ציפורית גליק, יועצת ארגונית ורכזת הקורס,
 • גב' אורנה דגן, מתאמת הקורס ומנחת קבוצות
 

מפגש חמישי. 20 בדצמבר 2012

פיתוח מיומנויות עבודת מטה וניהול פרויקטים ברשות מקומית
09:00- 11:00   יישומי החוק במשרדי ממשלה: הכרות תקנות נגישות ופנייה למשרדים
 • מר אסף דטנר, מנהל אגף בינוי, משרד החינוך
 • גב' יעל רנדר אלבז, משרד התחבורה
11:15 - 12:30  סיוע תקציבי בהנגשת שירותים ברשות
פעילות הקרן לפיתוח שירותים לנכים
 • מר שמואל ויינגלס, מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים, המוסד לביטוח לאומי, 
  פעילות קרן שלם
 • גב' ריבה מוסקל, מנכ"ל קרן שלם
13:00 - 15:00  סדנה - הובלת תהליכים אינטגרטיביים: ניהול וקידום פרוייקטים ברשות המקומית
 • גב' ציפורית גליק יועצת ארגונית ורכזת הקורס,
 • גב' אורנה דגן, מתאמת הקורס ומנחת קבוצות
 

מפגש שישי. 27 בדצמבר 2012

סיור לימודי ברמת גן
 

מפגש שביעי. 3 בינואר 2013

ניהול תחום הנגישות ברשות – התמודדויות ואתגרים
9:00 - 13:00  סדנה. מודל הטמעת נגישות ברשות מקומית: בניית תוכנית עבודה בתחום נגישות ברשות, הלכה למעשה
 • אדריכל אבי ורשבסקי, מורשה נגישות,
 • גב' ציפורית גליק, יועצת ארגונית ורכזת הקורס,
 • גב' אורנה דגן, מתאמת הקורס ומנחת קבוצות
13:30 - 15:00  סיכום הקורס, משוב וחלוקת תעודות
 • מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים,
 • גב' הדס עבדת, מנהלת מפעם השפלה,
 • גב' ציפורית גליק, יועצת ארגונית ורכזת הקורס