השתלמות נגישות בניין חדש - 28 בדצמבר 2014

 
​השתלמות בנושא: תקנות בניין חדש

​השתלמות בנושא: תקנות בניין חדש

יום ראשון, ו' בטבת תשע"ה, 28 בדצמבר 2014
מרכז כנסים אווניו, קרית שדרה תעופה

סדר היום:

08:30-09.00     התכנסות, רישום וחלוקת תיקיות

  

09.00-09.45     ברכות: ח"כ אילן גילאון
                        גב' מיכל צוק – משנה למנכ"ל וממונה על התעסוקה, משרד הכלכלה
                        מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

09.45-10.15  הפרקטיקה של התקנות: איך מיישמים הלכה למעשה את דרישות המחוקק - מתו"ס ושירות –  אדר' שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצי,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות


10.15-10.45  אכיפת תקנות הנגישות על ידי הנציבות - מתו"ס ושירות -  אדר' יניב מעודי, מפקח נגישות מתו"ס מחוזי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

10.45-11.15 סוגיות משולחן פניות הציבור: נגישות מתו"ס ושירות -  שאילתות ופטורים - עו"ד עירית שביב שני, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות


11.15-11.30  הפסקה

11.30-12.15 חובת ההיוועצות של מורשה לנגישות מתו"ס עם מורשה לנגישות השירות מנקודת מבטו של המורשה לנגישות השירות – גב' נעמה מזור, מפקחת ארצית לנגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

12.15-13.00 תפקיד המורשה לנגישות בבניינים חדשים מסוגים שונים: א. מבנה ייעודי לאנשים עם מוגבלות–  אדר' יעל להב

ב. מבנה מורכב

- אדר' אריאל גרדשטיין


13.00-13.45 הפסקת צהריים

 

13.45-15.00 פאנל – מורשים מביאים דוגמאות מהשטח על סוגיות בעבודת המורשה,

                    כגון: התמודדות מול ועדות; סוגיות אתיות; איך מורשה לנגישות השירות מייעץ למורשה לנגישות מתו"ס?  
                    בהנחיית אדר' שמואל חיימוביץ' 

                    ובהשתתפות: אדר' אבי ורשבסקי,אדר' רינה להר,ד"ר נורית נוי, ד"ר גבריאלה עילם

 

15.00-15.20  עדכונים ממשרד הכלכלה - גב' דפנה מאור, מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה,

                     משרד הכלכלה