יום עיון למורשי נגישות שירות - 10 ביולי 2014

 
​מצגות וחומרים אחרים מיום העיון למורשי נגישות השירות שנערך ביום 10 ביולי 2014.

סדר היום:

09.15-09.30     ברכות: 

 
09.30-09.45  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית) - דפנה סילוביסקי
 
חלק א- סמכות המורשה לנגישות השירות בתהליך רישוי עסקים
09.45-10.15   תהליך רישוי עסקים: חקיקה ועקרונות יסוד - עו"ד חיים נרגסי,  ראש צוות תביעה מחלקה משפטית, עיריית ירושלים

 

10.15-11.00   נגישות ורישוי עסקים בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: מי חייב, מי פטור – עו"ד עירית שביב-שני,  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 

11.00-11.15  הפסקה

11:15-12:00 אופן מתן חוו"ד של מורשה לנגישות השירות בתהליך רישוי עסק (טפסים) – עו"ד יהודה מירון, יועץ לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות


12.00-12.45 שאלות ותשובות

 

12.45-13.30 הפסקת צהריים
 
חלק ב – הנגשת נהלים
13.30-14.00 הנגשת נהלים: איך עושים את זה בחו"ל? - עו"ד צביה אדמון, יועצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות   

 

14.00-14.45  כלים ושיטות להנגשת נהלים - ד"ר לירון נתן, יועץ לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 

14.45-15.30 שאלות ותשובות