השתלמות מורשי נגישות השירות - 22 באוקטובר 2013

 
​מצגות וחומרים אחרים מהשתלמות למורשי נגישות השירות שנערכה ביום 22 באוקטובר 2013, במשרד הכלכלה בירושלים.

סדר יום

​09:30-09:45 ברכות:

  • גב' דפנה סילוביסקי -  אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם, משרד הכלכלה
  • גב' הילה אברג'יל  כגן -  רשמת מורשים לנגישות השירות, משרד הכלכלה
  • מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

09:45-10:30 סמכויות מורשים לנגישות השירות ומשמעותן- עו"ד בלהה ברג, יועצת משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות


10:30-11:00 תוקף, תחולה ומסגרת זמנים של תקנות נגישות השירות - עו"ד צביה אדמון, יועצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות


11:30-12:00 התאמות נגישות לשירות במקום בו הוא ניתן- גב' נעמה מזור, מפקחת ארצית לנגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

12:00-12:30 הנגשת נוהלים- עו"ד צביה אדמון, יועצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 


12:30-13:00 הנגשת מידע ברוח התקנות- גב' גילה גרטל,  יועצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

13:30-14:15 טופסי הבדיקה: כלי העבודה של מורשה לנגישות השירות- גב' נעמה מזור, מפקחת ארצית לנגישות השירות

 

14:15-15:00 פאנל: אתגרים מרכזיים בהנגשת השירות, בהשתתפות: עו"ד בלהה ברג, גב' נעמה מזור, עו"ד צביה אדמון