מפגשי למידה בפורום מורשי נגישות 2015

 
מפגשי למידה חודשיים של מורשי נגישות, שיתקיימו לאורך שנת 2015 במשרדי הנציבות.

במהלך שנת 2015, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תכננה אחת לחודש מפגש למידה למורשי נגישות, כל מפגש התמקד בלמידה משותפת של נושא מרכזי/ תהליך עבודה אחר, הלמידה התבססה על ניתוח אירועים ודיון בסוגיות שהועלו ע"י המשתתפים באותו מפגש בהתייחס לנושא המרכזי שהוגדר תוך מיקוד בתפקיד ופעילות מורשה הנגישות.
 
המפגשים התקיימו בין השעות: 10:00 – 13:00 באולם ההדרכה במשרדי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות "מגדלי הבירה"  בניין 1 קומה 9, רחוב ירמיהו 37 ירושלים.
 
בכל מפגש השתתפו כ-20 משתתפים, בכפוף להרשמה מראש. המפגשים הונחו ע"י מורשי נגישות מנוסים שיתנדבו להנחות את המפגש.
 

להלן נושאי ותאריכי המפגשים: (נושאים ותאריכים נוספים, ושמות המנחים יפורסמו בהמשך, בהתאם להצעות שיועלו ע"י המורשים):