מפגש פורום מנהלי אתרים - 18 במרץ 2014

 
​​מצגות ממפגש פורום מנהלי אתרים, שהתקיים בנציבות ביום 18 במרץ 2014.

​מצגות וחומרים אחרים ממפגש פורום מנהלי אתרים שהתקיים ביום 18 במרץ 2014, בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בירושלים.

סדר יום:

​09:00- 08:30   הנגשת השירות לאנשים עם מוגבלות - מר אחיה קמארה נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 
09:15- 09:00   ממשל זמין והנגשת אתרים -  מר דרור לוין - מנהל מערך פרויקטים ממשל זמין.

 

09:45- 09:15   הנגשת מידע - גב' גילה גרטל - יועצת הנציבות הנגשה טכנולוגית.
 
10:15- 09:45   הנגשת אתרי govx - מר יראל אשרת - מנהל מוצר האינטרנט ממשל זמין.
 
10:40 -10:15  חווית המשתמש באתר - גב' אילנה בייניש - יועצת נגישות אינטרנט וטכנולוגיה.
 
11:00- 10:40  הפסקה
 
11:45- 11:00  אתר נגיש דרישות התקנות תהליך וביצוע - גב' גילה גרטל - יועצת הנציבות הנגשה טכנולוגית.

 

11:45-12:15  הנגשת אתר משרד המשפטים - גב' סיגל מילר - מנהלת תחום אינטרנט ופורטל, אגף מערכות מידע, משרד המשפטים.
 
12:45- 12:15  הנגשת אתר משרד החינוך - גב' אורנית גולדברג-ידגר - מנהלת תחום ממשק משתמש, מינהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך.
 
12:45-13:30 פאנל שאלות ותשובות.