קורס הכשרת מובילי נגישות במשרדי הממשלה - יולי 2014

 

תכנית קורס הכשרת מובילי נגישות במשרדי הממשלה

הקורס יקנה למשתתפים את התפיסה, הכלים והמיומנויות להטמעת נגישות במשרדי הממשלה. הקורס בן תשעה מפגשים ויכלול הרצאות, סדנאות, סיור ותרגול.
 

דרישות הקורס:

 1. השתתפות ב-80% מהמפגשים, לפחות.
 2. הצגת פרויקט סיום בקורס.

 

ריכוז הקורס: ד"ר לירון נתן, יועץ להנגשת שירות בארגונים.
 

מפגש 1: 14 במאי 2014, יום ד', פתיחה ואוריינטציה

מפגש 2: 21/5 יום ד', שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות

 • 08:30-10:00  סדנה - חוויית השירות של אנשים עם מוגבלות - ד"ר לירון נתן - יועץ להנגשת שירות בארגונים
 • 10:30- 10:00 הפסקה
 • 11:15- 10:30 סדנה - המשך
 • 11:15-11:30 הפסקה
 • 13:00- 11:30 מפגש עם אנשים עם מוגבלות כצרכני שירות במשרדי ממשלה
 • 13:00-13:30 ארוחת צהרים
 • 13:30-15:00 סוגי מוגבלויות ומאפיינים וסיכום המפגש - ד"ר לירון נתן - יועץ להנגשת שירות בארגונים
 

מפגש 3: 28/5 יום ד', חוק השוויון ותקנות הנגישות

 

מפגש 4: 11/6 יום ד', שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות – ממשקים במשרדי הממשלה

 • 08:30-10:00  התאמות לעובד בשירות המדינה ותפקיד ממונה השוויון ,(חוק דמי מחלה, היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע אישי) -עו"ד טובה רקנטי מחלקה  משפטית,  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות                                                         
 • 10:00-10:15 הפסקה
 • 10:15-11:00  העסקת אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה - מכרזים ומשרות ייעודיות - מר אלקאסם נאדר, מנהל תחום תכנון ובקרה, אגף בכיר תכנון בקרה ותנאי שירות , נציבות שירות המדינה
 • 11:00-11:45 הדיור הממשלתי - מר אלכס פלוטנוי, מנהל תחום בכיר פרוגרמות ופרויקטים, מינהל הדיור הממשלתי, חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה, אגף החשב הכללי משרד האוצר
 • 11:45-12:30 פעילות המינהלת וממשקי העבודה עם משרדי הממשלה - מרגלית מוסא פרידברג, ראש מנהלת הנגשה – הדיור הממשלתי, שותפה ומנהלת חטיבה ב-Aviv AMCG
 • 12:30-13:00 ארוחת צהרים
 • 13:00-13:45 שיפור השירות – גב' צופית חי - מנהלת היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, התקשוב הממשלתי משרד האוצר
 • 13:45-14:30 מנהל הרכש - מכרזים מרכזיים – מר אייל  חסידים, מנהל הרכש משרד האוצר
 • 14:30-15:00 תאום ואינטגרציה בין הגופים, סיכום המפגש – ד"ר לירון נתן - יועץ להנגשת שירות בארגונים
 
מפגש 5: 18/6 יום ד', הנגשה פנים משרדית
08:30-10:00 בדיקת נגישות ותכנון התאמות במשרד - גב' נעמה מזור- מפקחת ארצית נגישות שירות נש"ז
10:00-10:30 הפסקה
10:30-11:15 הדרכת עובדים, תכנים וכלים - ד"ר לירון נתן - יועץ להנגשת שירות בארגונים
11:15-11:30 הפסקה
11:30-12:15 הנגשת נהלים ומידע -  ד"ר לירון נתן - יועץ להנגשת שירות בארגונים
12:15-13:00 הנגשת מידע באינטרנט -  גב' גילה גרטל
13:00-13:30 ארוחת צהרים
13:30-15:00 בניית תכנית הנגשה במשרד הממשלתי – ד"ר לירון נתן - יועץ להנגשת שירות בארגונים                                                  
 

מפגש 6: 25/6 יום ד', מוגבלויות העמקה

 • 08:30-10:00  נגישות לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית ופישוט לשוני - גב' מיכל טנא רינדה, דוקטורנטית לריפוי בעיסוק, הקריה האקדמית אונו, ומורשת נגישות לשירות           
 • 10:00-10:30 הפסקה
 • 10:30-11:15  מוגבלות נפשית, מאפיינים והתאמות לשירות - גב' מיכל רינדה.  דף סיכום להרצאה
 • 11:15-11:30 הפסקה
 • 11:30-13:00 אנשים עם לקות ראיה – פתרונות טכנולוגים -  ד"ר נורית נוי, מורשת נגישות השירות, יועצת הנציבות בנושא נגישות לאנשים לקויי ראיה ועיוורים.
 • 13:00-13:30 ארוחת צהרים
 • 13:30-15:00 אנשים עם לקות שמיעה, פתרונות להנגשת השרות והסביבה - ד"ר אורנה ערן, אודיולוגית מומחית לשיקום ונגישות לאנשים עם לקויות שמיעה (כבדי שמיעה וחרשים), מומחית לטכנולוגיות עזר, מורשה לנגישות השירות.
 

מפגש 7: 2/7 יום ד', יצירת תכנית הנגשה ומימושה – כלים ומיומנויות

מפגש סדנאי, בהנחיית ד"ר לירון נתן
 • 08:30-10:00  הובלת שינוי בארגון  (התנגדויות..)                                          
 • 10:00-10:30 הפסקה
 • 10:30-11:15  אחריות ללא סמכות  (רתימת שותפים, איגום משאבים..)
 • 11:15-11:30 הפסקה
 • 11:30-13:00 אחריות ללא סמכות המשך                                         
 • 12:45-13:30 ארוחת צהרים
 • 13:30-15:00 ניהול פרויקט (תכנית עבודה, בקרה..,)
 

מפגש 8: 9/7 יום ד', הטמעת נגישות במשרד – מודל לחיקוי

 • 08:30-15:00 - סיור לימודי באתרי משרד הבריאות – בהובלת הגב' אורלי בוני מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק וממונת שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות משרד הבריאות.
 • במשרד הבריאות נעשה מהלך מתקדם של הנגשה, הסיור יכלול  התייחסות להנגשת  ממדים פיזיים ושירותים  תוך מתן דגש על תהליך הטמעת ההנגשה - רתימת הנהלה ועובדים, הדרכות, אתגרים ותובנות.
 

מפגש 9: 16/7 יום ד' הצגת תכניות העבודה המשרדיות וסיכום הקורס

 • 08:30-12:45  הצגת פרויקט גמר – ע"י המשתתפים                                           
 • 10:00-10:30 הפסקה
 • 10:30-11:15  המשך- הצגת פרויקט גמר – ע"י המשתתפים
 • 11:30- 11:15 הפסקה    
 • 11:30-13:00 המשך- הצגת פרויקט גמר – ע"י המשתתפים                                
 • 13:00-13:30 ארוחת צהרים
 • 13:30-15:00 סיכום הקורס וחלוקת תעודות - מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות