לימודי מוגבלות - בין תיאוריה ופרקטיקה - 28 ביוני 2017

 
סדר היום וחוברות תקצירים מהכנס "לימודי מוגבלות - בין תיאוריה ופרקטיקה" שהתקיים ב-28 ביוני 2017 בקרייה האקדמית אונו.

סדר היום:

8:30 - 9:00 התכנסות

9:00 - 9:30 ברכות

מרווה איש עם - נציגת מילגאי אלין בית נועם

אברמי טורם - נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
שי פירון - דיקן לפיתוח חברתי, הקריה האקדמית אונו
איקי בר-חיים - מנכ"ל, אלין בית נועם
ריבה מוסקל - מנכ”לית ,קרן שלם

 

9:30 - 11:00 מושב מליאה: תיאוריה ביקורתית בעולמות של מעשה

יו"ר: גבי אדמון ריק

רוני הולר: "בנייה מחדש של חיים שבורים וגוף רצוץ": עבודה סוציאלית ושיחים (discourses) של מוגבלות

מיכל בסן: כשלון לימודי מוגבלות ביכולת לתת קול אוטונומי מחוץ לגבולות השיח האקדמי

יותם טולוב: תנועת האל- מיסוד ושתיקת האקדמיה בהקשר הישראלי
סולה שלי: ביקורת המוגבלות כמקור של תובנות ועוצמה בהיבט האישי והקבוצתי

 

11:15 - 12:45 מושבים מקבילים:

הגיונות חלופיים: לימודי מוגבלות והדיכוטומיה אקדמיה-שטח

יו"ר: פנינה שטינברג
חגית גור זיו: בני משפחה ואקטיביסטים: פעילים חברתיים למען זכויות אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית
הילה רימון-גרינשפן: מחקר אקטיביסטי או אקטיביזם מחקר?  מחקר מדיניות בנושא טראומה מינית ואשפוז פסיכיאטרי
בועז אחד העם: נֶגֶף, נָגַף ונִגַף: האקדמיה ומוגבלות
נעמי ביטמן: מתודולוגיה מחקרית ‘שומעת’, המאותגרת ע”י  מרואיינים  חירשים וכבדי שמיעה
עידו גרינגרד: אמנות ולימודי מוגבלות מתקדמים מעשיים ובינתחומיים

מפגשים מהסוג האקדמי והאישי (1)

יו"ר: רוני רוטלר
שירלי וורנר: בין הרפואי לחברתי - תפיסת המוגבלות בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית בישראל
שירי שקדי-רפיד: הוראת לימודי מוגבלות ליועצות גנטיות
שירי שוהם: לימודי מוגבלות בחינוך מיוחד – הכשל הלשוני ואפשרויות הפעולה
נועה טל-אלון: תפיסות של מורים עם מוגבלות פיזית מפרספקטיבה של לימודי מוגבלות

 

13:45 - 15:15 מושבים מקבילים:

מפגשים מהסוג האקדמי והאישי (2)

יו"ר: ליאורה רופמן
ארבל כובש ובני הוזמי: ללמוד וללמד באקדמיה
תומר בורשטיין ויהודית גנץ: איך למדתי להיות צלם
עדי לוי-ורד ותמיר גבאי מרקוביץ:עמדות סטודנטים כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
רן ישפה, ספיר כהן וחן אייזנברג: תכנית הכשרה מקצועית משותפת בתקשורת

חינוך כטראומה

יו"ר ומגיבה: חגית גור-זיו
ננה בר: לעצור את התנועה - מה בין חירשות לטראומה חברתית עיקשת
נילי ברויאר: המקלט ככלא, השירותים כמקלט: טראומה והמרחב הבית ספרי
ענת גרינשטיין: לשחק בנדמה לי: אוטופיה, מחקר ושינוי חברתי

 

15:30-17:00 מושב מליאה: לשנות את האקדמיה מבפנים

יו"ר: שגית מור
ניצן אלמוג: "סטודנט עיוור במעבדה זה לא בטיחותי" - על יחסי הכוחות בין מוגבלות והשכלה גבוהה בישראל
פנינה שטינברג: בין האינדיבידואלי לחברתי: לשנות את הוראת מקצועות הבריאות והרווחה מבפנים
שירה ילון-חיימוביץ ונטע לינדר-כץ: להעצים את המגוון האנושי - שינוי פרספקטיבה ממוגבלות לשונות
יקיר פניני-מנדל: 'להיות סטודנט' - השכלה גבוהה בהתאמה אישית
יובל לסטר קידר: "האם יש לנו מקום שם?" - סטודנטים עם מוגבלות כמעצבי שינוי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

למידע נוסף: