מפגשי למידה לרכזי נגישות ברשויות המקומיות 2017

 
|24/01/2017 |

​מפגשי למידה לרכזי נגישות לשנת 2017

במהלך שנת 2017, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מתכננת לקיים אחת לחודש מפגש למידה לרכזי נגישות ברשויות המקומיות. כל מפגש יתמקד בלמידה משותפת של נושא מרכזי/ תהליך עבודה אחר, הלמידה תתבסס על ניתוח אירועים ודיון בסוגיות שיועלו ע"י המשתתפים באותו מפגש בהתייחס לנושא המרכזי שהוגדר תוך מיקוד בתפקיד ופעילות מורשה הנגישות.
 
בכל מפגש ישתתפו כ-20 משתתפים.
 

22/11/2016 - הנגשת מוסדות חינוך

 

27/12/2016 - הנגשת אירועים ציבוריים 

 

​23/1/2017 - הנגשת מידע

 

​21/2/2017 - נגישות שירות

​21/3/2017 - הנגשת בתי כנסת ומקוואות

 

​25/4/2017 - נוהלי פינוי וחירום