מדריך להנגשת קייטנות: מבוא

 
זהו מבוא למדריך המציג את דרישות הנגישות בקייטנות, כך שתהיינה נגישות לילדים עם מוגבלות ולהורים עם מוגבלות.​

​להנגשת קייטנות עבור ילדים ובני נוער עם מוגבלות חשיבות רבה בשני מישורים. במישור החברתי הן מהוות הזדמנות לשילוב חברתי של ילדים ונערים עם מוגבלות בחברת הילדים והנוער. במישור האישי מהוות הקייטנות מסגרת להעשרה, להתרעננות, להפוגה מהמאמץ של שנת הלימודים, ולצבירת כוחות לקראת המשך הלימודים. הן גם מאפשרות לילד עם מוגבלות לפתח תחושת מסוגלות באמצעות פעילויות חברתיות, משחק, בידור, יצירה, תרבות, אומנות וספורט. בקייטנות ישנם אתגרים להשתתפותם המלאה של ילדים עם מוגבלות, בשל השילוב בין מבנים ושטחי חוץ, היותה של הקייטנה מסגרת חברתית חדשה עבור הילדים, שונה מזו הקבועה שנכחו בה לאורך השנה, וגיוון הפעילויות. בנוסף, קייטנות צריכות להיות נגישות גם להורים עם מוגבלות, כדי שיוכלו ליצור קשר עם מפעיל הקייטנה, להירשם ואף להשתתף כ"הורה מלווה".

מהי קייטנה?

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, קייטנה מוגדרת באופן הבא:
 • מקום שמתנהלת בו פעילות יום-יומית מאורגנת של נופש וחברה.
 • מיועד לקבוצה המונה 11 ילדים לפחות.
 • הקייטנה יכולה להתקיים במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח.
 • משך הקייטנה הוא תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופה של חופשת לימודים מבית הספר ומגן הילדים.
 • בקייטנה יהיו ילדים בגיל 17-3. 

כיצד להנגיש קייטנה? 

לקייטנה נגישה שני קהלי יעד – ילדים עם מוגבלות המבקשים להשתתף בה, שהינם קהל היעד העיקרי, והורים עם מוגבלות שילדיהם משתתפים בקייטנה. עיקר מהלך ההנגשה הוא במתן אפשרות לילדים עם מוגבלות להשתתף בקייטנה. במקומות שבהם נדרשת מעורבות של ההורים, כגון בתהליך ההרשמה לקייטנה ויצירת קשר עם מפעיליה, או במקרה שנדרש הורה מלווה, על מפעיל הקייטנה להנגיש גם אותם כדי שלא להפלות הורים עם מוגבלות.
כדי לוודא כי הקייטנה נגישה ומאפשרת את השתלבותם של ילדים עם מוגבלות, ומספקת שירות נגיש להורים עם מוגבלות, מומלץ לפעול לפי רצף השלבים הבאים:
 

שלב תכנון הקייטנה

 • היוועצות עם מורשה נגישות לקראת הוצאת רישיון עסק
 • מינוי רכז נגישות, אם נדרש
 • בחירת מקום נגיש בהתאם לתקנות הנגישות
 • תכנון הפעילויות בקייטנה ווידוא כי כל אחת מהן בכל יום ובכל מקום שיוצאים אליו - נגישה
 • הנגשת מידע
 • פרסום התאמות הנגישות ואפשרות לבקש התאמות נגישות אישיות
 • הנגשה של דרכי ההרשמה
 • התאמת נהלים
 • הדרכת צוות הקייטנה
 • וידוא מול ספקים כי השירות שלהם נגיש

 

שלב הפעלת הקייטנה

 • אספקת התאמות הנגישות במהלך הקייטנה
 • וידוא כי ספקים חיצוניים מספקים התאמות נגישות במהלך הפעילות אצלם
 • הסעות נגישות
 • קשר עם ההורים ועדכון בנוגע לתפקוד ולשילוב 

להרחבה בנושאעודכן 6 בנובמבר 2018