נגישות תקשורת ושירותי טלפוניה

 
​תקנות הנגישות של שירותי בזק ומתקני בזק מגדירות את חובותיהן של חברות התקשורת לספק מכשירי טלפון נגישים לאנשים עם מוגבלויות שונות, שירות הקראת מסרונים אוטומטית לאנשים עם מוגבלות ראייה, ומוקד תיווך לביצוע שיחת טלפון עבור אדם עם מוגבלות שמיעה או דיבור.

 • תקנות הנגישות של שירותי בזק ומתקני בזק [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק), תשס"ט – 2009] מגדירות את חובותיהן של חברות התקשורת לספק מכשירי טלפון נגישים לאנשים עם מוגבלות, שירות הקראת מסרונים אוטומטית לאנשים עם מוגבלות ראייה, ומוקד תיווך לביצוע שיחת טלפון עבור אדם עם מוגבלות שמיעה או דיבור. תקנות אלה נכנסו לתוקף החל ב- 1 ביוני, 2009.
 • מאמר זה מפרט את הדרישות הייחודיות הקשורות לתקשורת טלפונית, יש להדגיש כי כל שאר תקנות הנגישות כגון, תקנות השירות, תקנות למבנים קיימים וחדשים חלות אף הן על חברות התקשורת.

דרישות הנגישות ממכשיר הטלפון

 • על כל חברת תקשורת המספקת טלפונים (קווי או סלולארי), להחזיק מספר דגמים של מכשיר טלפון עבור אנשים עם מוגבלויות שונות במפרט הבא:
מוגבלות
התאמות הנגישות הנדרשות מהמכשיר המותאם
מס' סוגים של מכשיר טלפון
על מי חל
לקות שמיעה (יכול להיעזר במכשיר שמיעה)
 1. אפשרות להגברת השמע והצלצול.
 2. שינוי תחום תדרי הצלצול (טון), כולל האפשרות לבחור בין מספר צלצולים בתחום תדרי צלצול שונים.
 3. תאימות למכשירי שמיעה במצב T (טלקויל) ובמצב M (מיקרופון).
 4. אפשרות לחיווי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון.
 5. במכשיר טלפון נייד – רטט בזמן הצלצול; במכשיר טלפון נייח – אפשרות חיבור לכרית רטט.
 
2
ספקים של טלפונים נייחים (קוויים) וניידים (סלולאריים)
חירשות (לא יכול להיעזר במכשיר שמיעה)
 1. אפשרות לקיים שיחות וידאו, אם שירות שיחות וידאו ניתן על ידי בעל הרישיון.
 2. מצלמת וידאו בקדמת מכשר הטלפון.
 3. אפשרות לחיווי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון.
 4. רטט בזמן הצלצול.
2 מכשירי טלפון נייד (סלולארי)
ספקים של טלפונים ניידים בלבד
לקות ראייה
 1. אפשרות להשמעת תוכן הצג, המקשים והתפריטים שבו.
 2. מקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בראייה, לרבות הדגשת מקש הספרה 5 ואפשרות לחוש במישוש בהפרדה בין המקשים.
 3. אפשרות חיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש, באמצעות מספר מקוצר.
 4. במכשיר טלפון נייד – אפשרות חיוג מופעל קול.
 
2
ספקים של טלפונים נייחים (קוויים) וניידים (סלולאריים)
מוגבלות בהפעלת הידיים
 1. מקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בהפעלת הידיים, כולל מקשים גדולים.
 2. אפשרות לנהל שיחות באמצעות רמקול (HANDSFREE SPEAKER PHONE) בלא צורך באחיזת השפופרת.
 3. אפשרות חיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש, באמצעות מספר מקוצר.
 4. במכשיר טלפון נייד – אפשרות חיוג מופעל קול.
 
2
ספקים של טלפונים נייחים (קוויים) וניידים (סלולאריים)
מוגבלות שכלית וקוגניטיבית
 1. לחצנים שהסימון עליהם הוא באמצעות תמונות.
 2. אפשרות חיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש, באמצעות מספר מקוצר.
 
2
ספקים של טלפונים נייחים בלבד

כיצד מציעים את המכשיר למכירה​

 • לבקשת אדם עם מוגבלות, על נציג השירות בעמדת המכירה של חברת התקשורת, להציע את המכשיר המתאים לו. יש לפרט את התאמות הנגישות במכשיר על אריזת המכשיר או בעלון המצורף אליו.
 • בכל נקודת מכירה של מכשירי טלפון של חברת תקשורת חייבים להיות כל הדגמים.
 • כמו כן, בכל נקודת מכירה יש לאפשר לאדם עם מוגבלות לנסות את כל סוגי מכשירי הטלפון המותאמים בחינם, על מנת לאפשר לאדם לרכוש את המכשיר המתאים לו.

שירות הקראה אוטומטי של מסרונים

 • על חברות התקשרות לספק שירות הקראה אוטומטי (text to speech) של מסרונים (SMS), בעברית ובערבית, עבור כל מכשיר טלפון של הלקוח, אם חלק מהשירותים שמספקת החברה הוא קבלה ומשלוח של מסרונים.

מוקד שירות תיווך

 • מוקד שירות תיווך הינו מוקד בו יושב מוקדן שתפקידו לסייע לאדם עם מוגבלות בשמיעה או בדיבור לבצע שיחות טלפון, משלוח מסרונים וכל שימוש אחר בטלפון, אותו עושה אדם ללא מוגבלות. על כל חברת תקשורת לספק שירות זה בכל ימות השנה ובכל שעה. התיווך צריך להיעשות בזמן אמת ודומה ככל האפשר לשיחה שהיה עורך אדם ללא מוגבלות. על-כן, על החברות לספק שירות זה באמצעים כגון פקס, דואר אלקטרוני, מסרון (SMS), שיחות צ'ט אינטרנטיות או מוקדן שיתרגם בזמן אמת משפת סימנים.

חובות פרסום ודיווח

 • פרסום; כל חברת תקשורת צריכה לפרסם את ההתאמות שהיא מבצעת לפי התקנות, כולל באתר האינטרנט שלה. הפרסום צריך לכלול את המידע הבא:
 1. דגמי הטלפונים הנגישים, כולל פירוט תכונות הנגישות שלהם ומחירם
 2. נקודות המכירה בהן נמכרים דגמים אלה
 3. הזכות לנסות את מכשיר הטלפון בנקודת המכירה
 4. אפשרות של Text to speech
 5. מוקד התיווך 
 • דיווח; בכל 1 בינואר, חייבות חברות התקשורת להגיש דו"ח הכולל:
  1. פרטים על יישום תקנות בזק
  2. מידע על טכנולוגיות ופיתוחים חדשים הקשורים לנגישות של שירותים ומכשירים.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il