תחומי נגישות נוספיםנגישות תקשורת וטלפוניהאוטובוס עם רמפה לכיסא גלגלים