נגישות אוטובוסים וטיוליות בשירותי הסעות

 
חברות להשכרת אוטובוסים וכלי רכב להסעה נדרשות להתקין התאמות נגישות מסויימות עבור אנשים עם מוגבלות וכן להחזיק בצי כלי הרכב שלהן אוטובוסים מיוחדים שאנשים המתניידים על כיסא גלגלים יכולים להיכנס אליהם, ולשבת בהם בכיסא הגלגלים. מאמר זה מפרט את עיקרי הדרישות מחברות ההשכרה.

 • תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב להשכרה ואוטובוסים), תשע"ג- 2012 דורשות מחברות המספקות שירותי הסעות המשכירות אוטובוסים וכלי רכב להסעה להתקין בהם התאמות נגישות מסויימות עבור אנשים עם מוגבלות.
 • כמו כן, נדרשות החברות להחזיק בצי כלי הרכב שלהן אוטובוסים מיוחדים שאנשים המתניידים על כיסא גלגלים יכולים להיכנס אליהם, ולשבת בהם בכיסא הגלגלים.
 • יש להדגיש כי מאמר זה אינו עוסק בדרישות הנגישות מתחבורה ציבורית, אלא רק מהדרישות מאוטובוסים המושכרים על-ידי חברות להסעות לשם הסעה של קבוצות לטיולים, הסעות למקומות עבודה, וכדומה.

התאמות נגישות בכל האוטובוסים וכלי הרכב להסעה

 • בכל האוטובוסים וכלי הרכב להסעה המוצעים להשכרה, יש להתקין את התאמות הנגישות המפורטות להלן, כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות שונות לנסוע בהם:
 1. מאחזי יד ומסעדי יד - אם הותקנו באוטובוס מאחזי יד ומסעדי יד, יש לסמנם בניגוד חזותי. מסעדי היד יהיו ניתנים להרמה ולהורדה.
 2. מתגים, לחצנים ואמצעי הפעלה אחרים כדוגמת מתג להפעלת מזגן או תאורה, וכן ידיות או מתגים לפתיחת חלונות, יסומנו בניגוד חזותי ומישושי.
 3. מדרגות וספי דלתות יש לסמן בפס אזהרה.
 4. חלונות - אין להדביק מדבקות על החלונות.
 5. ערכת הגברת שמע - על חברת ההשכרה להחזיק מערכת הגברת שמע ניידת אלחוטית, הכוללת מקלטים ל- 20 איש לפחות. את המערכת על החברה לספק, לפי דרישה, ללא תוספת תשלום. על הדרישה להגיע לחברה 5 מי עבודה לפני המועד המבוקש.
 • את ההתאמות הללו יש לבצע עד 20 ביוני, 2013. 

אוטובוסים מיוחדים המותאמים להסעת אנשים בכיסא גלגלים 

 • על חברת ההשכרה להחזיק בצי כלי הרכב שלה כמות מסויימת של אוטובוסים וכלי רכב להסעה המתאימים להסעת אנשים בכיסא גלגלים.
 • התאמות הנגישות הנדרשות באוטובוס מיוחד; באוטובוס מיוחד המותאם להסעה של אנשים בכיסא גלגלים יותקנו כל התאמות הנגישות המפורטות לעיל ובנוסף להן ההתאמות המפורטות להלן:
 1. מנגנון למניעת תנועת כלי הרכב בעת הפעלת מתקן ההרמה.
 2. רוחב הכניסה והדרך אל המקומות המיועדים לאנשים בכיסא גלגלים, יאפשר הגעה אל המקומות על כיסא הגלגלים, ויהיה לפחות 100 ס"מ.
 3. שטח המקום בו יעמוד כיסא הגלגלים צריך לאפשר תמרון נוח באוטובוס והעמדה של כיסא הגלגלים, ויהיה במידות של לפחות 80x120 ס"מ.
 4. על המקום המיועד לכיסא הגלגלים לאפשר לאדם עם מוגבלות לשבת כשפניו אל כיוון הנסיעה.
 5. אמצעים לעיגון כיסא הגלגלים וחגורת הבטיחות יעמדו בתנאים המפורטים בת"י 543, מערכות לרתימת כסא גלגלים והיושב בו, המיועדות לשימוש בכלי רכב מנועיים.
 6. עיגון כיסא הגלגלים ייעשה על-ידי נהג האוטובוס או עובד חברת ההשכרה. מעבדה מוסמכת אשר אושרה על-ידי מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה, תאשר התקנתם של אמצעי העיגון, חגורות הבטיחות ומתקן ההרמה.
 7. באוטובוס יהיו מדרגות המתאימות לאנשים עם מוגבלות שאינם מתניידים בכיסא גלגלים. גובה מדרגות יהיה עד 18 ס"מ, וכך גם המרווח שבין פני הדרך למדרגה הראשונה. מדרגות אלה תהיינה מעוגנות או ניתנות לעיגון לגוף האוטובוס.
 8. באוטובוס תהייה מערכת להגברת שמע סביבתית.
 • הערות:
 1. אוטובוסים אלה אינם חייבים להיות מותאמים בכל עת, וחברת ההשכרה יכולה להתאימם כאשר מתקבלת דרישה לכך, לדוגמה באמצעות פירוק מושבים רגילים. על הדרישה להגיע לחברה 5 מי עבודה לפני המועד המבוקש.
 2. אין לדרוש תשלום נוסף עבור אוטובוס מיוחד והוא יושכר באותו מחיר של אוטובוס רגיל.

כמות מקומות באוטובוס המיועדים לכיסא גלגלים

 • 2 מקומות באוטובוס המיועד להסעה של עד 22 איש.
 • 3 מקומות באוטובוס המיועד להסעה של 23 איש ומעלה.
 • באוטובוס המיועד להסעה של קבוצות של אנשים עם מוגבלות, רוב המקומות צריכים לאפשר הצבה של כיסא גלגלים.

כמות האוטובוסים המותאמים לכיסא גלגלים

 • כמות האוטובוסים המותאמים לכיסא גלגלים שעל חברת ההשכרה להחזיק, מפורטים בטבלה שלהלן: 
מספר האוטובוסים העומדים לרשות בעל הרישיון
מספר אוטובוסים נגישים
מספר האוטובוסים המותאמים לקבוצת נוסעים
40-21
1
-
60-41
2
-
80-61
3
-
100-81
3
1
140-101
3
2
180-141
3
3
220-181
3
4
260-221
3
5
360-261
4
5
460-361
4
6
560-461
5
6
660-561
5
7
661 ומעלה
5 + 1 על כל 100 אוטובוסים
7 + 1 על כל 100 אוטובוסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • באוטובוס המיועד להסעה של קבוצות של אנשים עם מוגבלות, רוב המקומות צריכים לאפשר הצבה של כיסא גלגלים.
 • באוטובוסים הקיימים בצי הרכב יש להתאים אוטובוסים לאנשים בכיסא גלגלים בכמות המפורטת לעיל עד ל- 20 במרץ, 2014. החל ב- 20 בספטמבר, 2013 כל אוטובוס חדש שרוכשת חברת ההשכרה צריך להיות מותאם, עד למילוי מכסת האוטובוסים המותאמים הנדרשת.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il