נגישות כלי רכב להשכרה

 
על חברות להשכרת רכב נוסעים פרטי להחזיק בצי כלי הרכב שלהן כלי רכב המתאימים להסעה של אנשים עם מוגבלות וכלי רכב המתאימים לנהיגה של אנשים עם מוגבלות. מאמר זה מפרט את עיקרי הדרישות מחברות ההשכרה.

 • תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב להשכרה ואוטובוסים), תשע"ג- 2012 דורשות מחברות להשכרת רכב נוסעים פרטי להחזיק בצי כלי הרכב שלהן כלי רכב המתאימים להסעה של אנשים עם מוגבלות וכלי רכב המתאימים לנהיגה של אנשים עם מוגבלות.
 • חברות בעלות 100 כלי רכב לפחות, צריכות להחזיק רכבי השכרה נגישים הן לנהיגה עצמית של אדם עם מוגבלות והן להסעת אדם עם מוגבלות.
 • אין לגבות תשלום נוסף עבור רכב נגיש, מעבר למחיר של רכב השכרה מקביל.
 • כדי לשכור רכב עם התאמות נגישות, על השוכר לפנות בהודעה של 48 שעות מראש לחברת ההשכרה. לאחר ה-1 ביולי, 2014 ההודעה תהייה של 24 שעות מראש.

המאמר עוסק בנושאים הבאים:

התאמות הנגישות ברכב רגיל לנהיגה עצמית של אדם עם מוגבלות

 • ברכב המותאם לנהיגת אדם עם מוגבלות, צריכים להיות אחד ההתקנים הבאים או יותר, על-פי צרכיו של השוכר:
 1. התקן המאפשר להפעיל באופן ידני את דוושת הבלם והמאיץ. התקן זה יכול להיות מותאם ליד ימין (מנגנון יד ימין) או ליד שמאל (מנגנון יד שמאל), ראו טבלה להלן.
 2. דוושת מאיץ רגל שמאל. התקן המאפשר לשלוט על דוושת הדלק ברגל שמאל, לאחר שתחסם האפשרות להפעיל דוושה ברגל ימין.
 • התקנים אלה צריכים להיות מותקנים בידי מתקין מורשה, שהורשה לכך בידי מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה.
 • בנוסף לאלה צריכים להימצא ברכב כל ההתקנים הבאים:
 1. תיבת הילוכים אוטומטית.
 2. הגה כוח.
 3. תפוח הגה בגלגל ההגה.
 4. מקום לאכסון כיסא גלגלים אחד, שהוא כיסא גלגלים ידני ומתקפל בתא המטען.
 • דרישות אלה יחולו החל ב 20 ביוני, 2013.

התאמות נגישות ברכב גבוה (ואן) המיועד לישיבה של אדם עם מוגבלות על כיסא הגלגלים ברכב

 • בחברות ההשכרה צריך להיות כלי רכב המותאם לישיבה של אדם עם מוגבלות על כיסא הגלגלים בתוכו, וכן כלי רכב המותאם להצבת כיסא הגלגלים בתוך הרכב כאשר האדם עובר למושב הנהג.
 • ברכב המיועד לנהיגת אדם עם מוגבלות הנכנס עם כיסא הגלגלים לרכב צריכים להיות ההתקנים הבאים:
 1. כיסא שישה מצבים – כיסא בעל בסיס למושב נהג המאפשר תנועה סיבובית, אנכית, ואופקית, כלומר כיסא היכול להסתובב לכל צד וכן לנוע מעלה-מטה.
 2. התקן המאפשר להפעיל באופן ידני את הבלמים והמאיץ. התקן זה יכול להיות מותאם ליד ימין (מנגנון יד ימין) או ליד שמאל (מנגנון יד שמאל).
 3. מתקן הרמה – כבש נייד או קבוע או מעלון אנכי או קבוע המאפשר כניסה לרכב ממפלס הרחוב על כיסא גלגלים [כמפורט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות בשירותי תחבורה ציבורית) תשס"ג – 2003, אך ברוחב 75 ס"מ לפחות ובשיפוע של 15% לכל היותר].
 4. רוחב הדלת והמעבר למושב הנהג יאפשרו תנועה על כיסא גלגלים מהכניסה לרכב ועד למקום המיועד להצבת כיסא הגלגלים. במקום הצר ביותר, לא יפחתו מידות המעבר מ–80 ס"מ.
 5. המקום המיועד להצבת כיסא הגלגלים יהיה מקום פנוי שמידותיו 80X120 ס"מ. מקום זה צריך להיות ממוקם כך שאפשר יהיה לעבור באופן חופשי מכיסא הגלגלים למושב הנהג.
 6. מנגנון למניעת תנועת כלי הרכב בעת הפעלת מתקן ההרמה.
 7. עיגון – ברכב יותקנו אמצעים לעיגון כיסא הגלגלים והבטחת יציבות הכיסא בעת נסיעה מפני טלטולים, בלימה פתאומית והאצת מהירות, בהתאם למפורט ב-פרט 2 בתוספת הרביעית לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות בשירותי תחבורה ציבורית) תשס"ג – 2003
 8. ליד המקום המיועד להצבת כיסא גלגלים יש להתקין שני מאחזי יד.
 9. אמצעי לעלייה וירידה של אדם עם מוגבלות שלא מתנייד בכיסא גלגלים, בנוסף לזה המותאם לאדם על כיסא הגלגלים.

התאמות הנגישות ברכב גבוה (ואן) לנהיגה עצמית של אדם עם מוגבלות

 • רכב זה מאפשר להציב את כיסא הגלגלים בתוך הרכב כאשר האדם עובר למושב הנהג. ברכב זה יהיו כל ההתאמות לרכב המיועד לישיבה של אדם עם מוגבלות על כיסא הגלגלים ברכב המוזכרות לעיל גלגלים ובנוסף, שתי ההתאמות הבאות:
 1. כיסא שישה מצבים – כיסא בעל בסיס למושב נהג המאפשר תנועה סיבובית, אנכית, ואופקית, כלומר כיסא היכול להסתובב לכל צד וכן לנוע מעלה-מטה.
 2. התקן המאפשר להפעיל באופן ידני את הבלמים והמאיץ. התקן זה יכול להיות מותאם ליד ימין (מנגנון יד ימין) או ליד שמאל (מנגנון יד שמאל).

 

 • יש לציין כי בנוסף להתאמות הנגישות המפורטות, על כלי הרכב המותאמים לעמוד בדרישות הרישיון של משרד התחבורה.
 • החל ב-20 בדצמבר, 2013, יש צורך בכלי רכב אחד מהסוג הזה. את שאר כלי הרכב מהסוג הזה, יכולה חברת ההשכרה להתקין החל ב-20 בדצמבר, 2014, אם היא מחויבת בכך.
 • דרישות אלה יחולו החל ב-20 בספטמבר, 2013.

כמות כלי הרכב המותאמים שעל חברות ההשכרה להחזיק

 • הטבלה שלהלן מפרטת את כמות כלי הרכב המותאמים, לפי סוגי כלי הרכב וסוג ההתאמות שיש להתקין בהם:
 
מספר כלי הרכב שיש לחברת ההשכרה
כמות כלי הרכב המותאמים לאדם המתנייע באמצעות כיסא גלגלים, שעל חברת ההשכרה להחזיק
רכב רגיל לנהיגה עצמית עם מנגנון יד שמאל
רכב רגיל לנהיגה עצמית עם מנגנון יד ימין
רכב לנהיגה עצמית עם דוושת מאיץ רגל שמאל
רכב גבוה (ואן) לישיבה על כיסא הגלגלים ברכב
רכב גבוה (ואן) לנהיגה עצמית
500-100
2
-
-
2
-
900-501
3
-
-
2
-
1,400-901
2
1
1
2
-
1,900-1,401
3
1
1
1
1
2,500-1,901
4
1
1
1
1
3,100-2,501
4
1
2
1
1
4,000-3,101
4
2
2
1
2
5,000-4,001
5
2
2
1
2
6,000-5,001
6
2
2
2
2
7,000-6,001
7
2
2
2
2
8,000-7,001
8
2
2
2
2
9,000-8,001
8
2
3
3
2
10,000-9,001
9
2
3
3
2
11,000-10,001
10
2
3
3
2
12,000-11,001
11
2
3
3
3
החל ב – 12,001 רכבי השכרה יווספו כלי רכב לפי המפתח הבא
באלף הראשון
1
-
-
-
-
באלף השני
1
-
-
-
-
באלף השלישי
-
-
1
1
-
באלף הרביעי
1
-
-
-
-
באלף החמישי
1
-
-
-
-
באלף השישי
-
1
-
-
1
 

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il