תהליך הנגשת מוסד חינוך קיים

 
מהו התהליך בו על בתי ספר והרשויות המקומיות לפעול על-מנת לוודא כי פיר מעלית, בתי שימוש נגישים ודרך נגישה תהיינה מוכנות, בעת שתלמיד עם מוגבלות יחל ללמוד בבית הספר או הורה עם מוגבלות יגיע לבית הספר.

 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי בית ספר קיים צריך לבצע שלוש התאמות נגישות עיקריות: 
 1. פיר מעלית למעלית נגישה- רק כאשר נרשם למוסד החינוך תלמיד שהוא או הורהו הוא אדם עם מוגבלות.
 2. שני בתי שימוש נגישים
 3. דרך נגישה אל פיר המעלית והשירותים
 • מטרת מאמר זה היא לתאר את התהליך בו על בתי ספר והרשויות המקומיות לפעול על-מנת לוודא כי שלוש התאמות הנגישות תהיינה מוכנות בעת שתלמיד עם מוגבלות יחל ללמוד בבית הספר או הורה (של ילד הלומד במוסד החינוך) עם מוגבלות שיגיע לבית הספר.  

תהליך הנגשת בית ספר קיים:

 

 1. הכנת תכנית הנגשה:
 2. בקשה להיתר בנייה:
  • במקביל, על בעליו של כל בית ספר להגיש בקשה להיתר בנייה לשם ביצוע פיר המעלית, השירותים הנגישים והדרך הנגישה עד ליום 27 בספטמבר 2012. תוקף היתר בניה זה הוא לעשר שנים(סעיף 19לד2 לחוק).
 3. ביצוע התאמות נגישות:
  • עד ל-1 במאי 2019 יש לסיים את התקנת פיר המעלית, השירותים הנגישים בכל בתי הספר הקיימים. בתקופה שעד למועד זה, יבוצעו התאמות הנגישות בבתי הספר באופן הדרגתי, בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בצו שיקבע שר החינוך.

 

 לתשומת לבכם:

 

המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il

 

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il