רישום מוקדם למוסדות חינוך

 
הסבר להורים לגבי רישום מוקדם של ילדים למוסד חנוך לצורך קידום הנגשתו עד לתחילת לימודי הילד במוסד.

הורים יקרים, החל מחודש יוני 2012 זכותכם לבצע רישום מוקדם למוסד החינוך בו עתיד ללמוד ילדכם וזאת על מנת שהגן או בית הספר יותאמו עבורו ו/או עבורכם.

 

אם אתם או ילדכם זקוקים בשל מוגבלות להתאמה פיסית של מוסד חינוך, הנכם זכאים לרשום את ילדכם ברישום מוקדם, לפני המועד הפורמאלי לפתיחת רישום ילדים לבתי ספר. התאמה פיסית של מוסד החינוך נועדה לאפשר לילדכם ולכם להשתתף וליהנות מכל הפעילויות המתקיימות במוסד באופן מכובד, בטיחותי ושוויוני.

 

התאמה פיסית כוללת, בין היתר, התקנת  מעלית נגישה, תא שירותים נגיש, דרכי גישה, נגישות של מגרש ספורט ומתקנים, תקרות אקוסטיות וכל התאמה אחרת של המרחב הבנוי. הרישום המוקדם נועד לאפשר זמן סביר להתארגנות.

התאמת מוסד חינוך עבור תלמיד עם מוגבלות או הורה עם מוגבלות עלולה לארוך זמן רב. קיים חשש כי המוסד לא יהיה מוכן בזמן אם תהליך ההנגשה לא יחל מבעוד מועד. על כן  אנו מזמינים אתכם לבצע רישום מוקדם של ילדכם למוסד חינוך בו אתם מבקשים שילמד בעתיד, בהתאם לחוזר מנכ"ל זה.

 

הרישום המוקדם יכול להיעשות בחודש יוני של השנה הקודמת לתחילת שנת הלימודים בה יחל ללמוד. כלומר, הרישום יתבצע  15 חודשים לפני המועד המשוער של תחילת הלימודים. לדוגמה, בחודש יוני הקרוב (2012) ניתן יהיה לרשום למוסד חינוך תלמיד הזקוק להתאמת נגישות אם התלמיד אמור להתחיל ללמוד בשנת הלימודים תשע"ד (ספטמבר 2013).

רישום מוקדם למוסד חינוך ניתן לבצע עבור כל שלב: רישום לגני ילדים, רישום לכיתה א', רישום במעברים בין מוסדות (כגון מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לבית ספר תיכון), מעבר דירה וכדומה.

 

על מנת לרשום את ילדכם ברישום מוקדם, עליכם לפנות למחלקת החינוך של הרשות המקומית ולהודיע כי אתם מבקשים להירשם ברישום מוקדם. במחלקת החינוך תתבקשו למלא טופס בקשה ובו תודיעו מהו מוסד החינוך המועדף עליכם, מהן ההתאמות הדרושות – אם והן ידועות לכם, ותתבקשו לצרף, במידת הצורך, מסמכים רלבנטיים.

 

אם נתקלתם במצב שהרשות המקומית אינה מודעת לנוהל של הרישום המוקדם, אתם מוזמנים לפנות אלינו באופן מיידי לטלפונים הרשומים מטה.

 

אנו מבקשים לציין כי הרישום המוקדם מיועד לילדים או הורים הזקוקים להתאמות הפיזיות שתוארו לעיל בלבד. לצורך התאמות אחרות אין צורך ברישום מוקדם.

 

אנו מבקשים להזכיר כי הרישום המוקדם הינו זכות ולא חובה. אם אין ברצונכם לרשום את ילדכם במועד מוקדם אינכם חייבים לעשות זאת, אך עליכם להיות ערים לתוצאה אפשרית של בקשה מאוחרת יותר להנגשת הגן או בית הספר.

 

אנו גם מבקשים להדגיש, כי בעת הרישום ילדיכם זכאים ליחס הוגן ושווה. על הרשות לשבץ את ילדיכם לפי השיקולים הפדגוגיים והמנהליים הרגילים והרלבנטיים לכל תלמיד מבלי שהחובה לבצע התאמות נגישות תהווה שיקול בקביעת השיבוץ.

אנו מאחלים לכם ולילדיכם לימודים מהנים ופוריים.

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקמה מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונועדה להביא לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה ולקידום זכותם לשוויון זכויות. אנו מטפלים בפניות ציבור, מקדמים חוקים ותקנים, מייצגים אנשים עם מוגבלות שזכותם לשוויון הופרה, אוכפים את הוראות החוק, מפיקים ימי עיון, ימי הסברה והרצאות ועוד.

 

בברכה

אחיה קמארה

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

יצירת קשר 

  • בכל נושא הקשור לנגישות – ניתן לפנות למחלקת שאילתות נגישות, לטל' 02-5088001.
  • ביתר הנושאים הקשורים לשוויון זכויות ולאפליה – לעו"ד טובה רקנטי, טל. 02-5088037.