חוקים ותקנות נגישות בחינוך

 
חוקים ותקנות בנושאי נגישות והתאמות בחינוך.

.
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים  אודות  המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), תשע"א-2011קובץ וורדתקנות העוסקות בהנגשת מבני חינוך של מוסדות חינוך רשמיים, מוכרים או פטורים.​​​​   pdf הורד קובץ  1140 תקנות התאמות נגישות במוסד חינוך קיים
נגישות; חינוךתקנות; מלא
סעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייהקובץ וורדסעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייה: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים, נגישות לאנשים עם מוגבלות   pdf הורד קובץ  1190 חוק התכנון והבנייה סעיפים נבחרים.pdf
נגישות; מבני ציבור; מבנה מגורים; חינוךחוק; סעיפים נבחרים
חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח - 1988קובץ וורד     pdf הורד קובץ  חוק חינוך מיוחד
חינוךחוק; מלא
תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדות השמה), תשס"ו - 2005קובץ וורד       חינוךתקנות; מלא
חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א - 2001קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, תשס"ח-2008קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס - 2000 (ראו פרט ג' בתוספת)קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
قانون تأهيل المعاقين نفسيا في المجتمع - 2000 (أنظروا نفذة (ت) للاضافة)קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
חוק מעונות יום שיקומיים, תש"ס - 2000קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע"ח-2018קובץ וורדהתקנות עוסקות בהתאמות הנגישות להן זכאים תלמידים עם מוגבלות הלומדים או נרשמים למערכת החינוך והורי תלמידים שהם אנשים עם מוגבלות. ההתאמות ניתנות לבקשת ההורה או התלמיד.   pdf הורד קובץ  individualeduaccommodationsreg.pdf
נגישות; חינוךמלא; תקנות