נגישות מוסדות להשכלה גבוהה

 
הסבר על התקנות המחייבות להנגיש מוסדות להשכלה גבוהה לאנשים עם מוגבלות.

מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות להכשרת מורים חייבות להיות נגישות על פי הוראות תקנות שהותקנו לפי חוק השוויון.
התקנות מחייבות נגישות מלאה הן במבנה ובמרחב הפיסי של המוסדות להשכלה גבוהה וכן בשירותי ההשכלה שמוסדות אלה מעניקים. התקנות מקדמות נגישות ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות גם בהליך הקבלה למוסדות אלו.

 

התקנות מעגנות בין היתר את תפקידיו של מרכז התמיכה לאנשים עם מוגבלות מכל הסוגים, בכל מוסד להשכלה גבוהה. מרכז זה יקיים ליווי אישי וייעוץ מקצועי לתלמיד. בנוסף, מוסדות להשכלה גבוהה מחויבות לבצע התאמות נגישות פרטניות לתלמידים. כך, כל תלמיד עם מוגבלות יזכה להתאמה הנדרשת לו כדי לעמוד בדרישות הלימודים, כולל התאמות בדרכי ההוראה, ההיבחנות, קביעת מטלות וכן בנהלים של המוסד, כל עוד התאמות אלו אינן פוגעות במהות השירות האקדמי.

 

בין ההתאמות הקונקרטיות בהן מחויב כעת כל מוסד להשכלה גבוהה, כלולות הקצאת חניות נגישות בכל חניון והצבת שלטים עם ניגוד חזותי. בכל ספריה יוקצה אדם שיסייע לאנשים עם מוגבלות. תכנים שיועלו באתרי אינטרנט של המוסד יונגשו אף הם. בחדרי לימוד, מעבדות וחדרי תרגול יספק המוסד מערכת אישית אלחוטית להגברת שמע. בחדרי לימוד יוקצו שני מקומות ישיבה מיוחדים, ולידם מקום למלווה. בנוסף, יוצב שלט לפיו לאדם עם מוגבלות קיימת עדיפות לשבת במקומות שבקדמת מקומות הלימוד. כמו כן, יוקמו דרכי גישה נגישות למדשאות. כל מוסד ימנה אדם שיהיה אחראי לקביעת התאמות נגישות, אשר ככל הניתן יהיה אדם עם מוגבלות.

 

אנו מאמינים כי תקנות אלה מהוות צעד גדול וחשוב בדרך להשתלבותם של אנשים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה ודרכה - בכל התחומים במשק ובחברה הישראלית. אין חולק, כי השכלה גבוהה היא מפתח מרכזי בדרכו של כל אדם המעוניין בכך להשתלבות ולקידום בעולם התעסוקה ולמיצוי עצמי. עד היום עמדו חסמים רבים מדי בדרכם של אנשים עם מוגבלות בדרך לשוויון ולמימוש הזכות ליהנות מהשכלה גבוהה ואנו מאמינים כי יישום מהיר ומוצלח של תקנות אלה יביא למהפכה של ממש במעמדם וחייהם של רבים בחברה הישראלית.


התקנות הן כלי לא רק לקידומם ולהבטחת זכותם לשוויון הזדמנויות של אנשים עם מוגבלות אלא גם לשיפור ולטיוב של האקדמיה הישראלית, ללימוד ולהפנמה של ערכים כסובלנות ופתיחות, ולפיכך הן מעניקות לחברה הישראלית מתנה יקרה מפז.


שמן המלא של התקנות הוא תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ו–2016.


התקנות פורסמו ביום 14 בנובמבר 2016. הן ייכנסו לתוקף בהדרגה לפי קביעת שר החינוך, וייכנסו לתוקף מלא לא יאוחר מחודש נובמבר 2018.

 

_____________________________________________________

מעודכן ליום 14 בנובמבר 2016