מרכז המידע לנגישות

מרכז המידע לנגישות - קהלי יעד

נגישות השירות ונגישות מבנים


לתשומת לבכם: המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן.
לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.