שירות נגיש - תקציר

​בעלי עסקים ונותני שירות, 20% מהציבור הם אנשים עם מוגבלות. כשאין נגישות, בשבילם זה סגור!

בהתאם לתקנות הנגישות, עד ליום 25 לאפריל 2014 יש לבצע בדיקת נגישות.

נגישות מאפשרת לאנשים עם מוגבלות להשתלב בחברה ולצרוך שירותים. לאנשים עם מוגבלות רמות הכנסה וכוח קנייה משמעותיים ואולם במקרים רבים האפשרות לקבלת שירות חסומה בפניהם. התאמת השירותים, תסייע בהגדלת קהל הלקוחות ותאפשר לכם לעמוד בחוק.

חשוב להדגיש, כי נגישות כוללת הן נגישות לשירות והן נגישות פיזית למבנה שבו הוא ניתן. 

אז מה עושים?

תקנות הנגישות לשירות דורשות להנגיש את השירות בדרכים הבאות, בין היתר: 

  • שילוט ברור, שילוט אלקטרוני ומערכות כריזה
  • הנמכת דלפקי שירות ועמדות המתנה
  • התאמת אמצעים טכנולוגיים לשימוש אנשים עם מוגבלות: עמדות מידע ממוחשבות, מערכות לניתוב שיחות טלפון, מכשור לקביעה ולתצוגה של תורים.
  • הנגשת אתרי אינטרנט בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם.
  • הענקת שירות באמצעים טכנולוגיים כגון טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני ו מסרונים (SMS).
  • הצטיידות במערכות עזר לשמיעה.
  • התאמת נהלים כך שיאפשרו לאדם עם מוגבלות לקבל שירות באופן שוויוני, מכובד, בטיחותי ועצמאי.
  • הדרכת העובדים כיצד לתת שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות.

לוח הזמנים לביצוע התאמות הנגישות הוא הדרגתי.

על גוף פרטי לסיים את ביצוע ההתאמות עד 1 בנובמבר 2017;

על רשות ציבורית לסיים את ביצוען עד 1 בנובמבר 2018.

כשלב ראשון, יש לבצע בדיקה של השירות ומידת נגישותו. מומלץ לעשות שימוש בטופס בדיקת נגישות השירות. 

שימו לב! חובתכם להנגיש הן את השירות שאתם נותנים לציבור, והן את המבנים שהם ניתן השירות.  

למידע נוסף

זהו מידע ראשוני בלבד.